Ecolab Pathways™ Solid Drain Sanitizer

Pathways™ 
Solid Drain Sanitizer

Ecolab Pathways™ Solid Drain Sanitizer är ett patenterat, vattenaktiverat, tidsutlöst steriliserande rengöringsmedel som utformats specifikt för att förbättra miljösanering och kontrollera uppbyggnad av smuts i golvbrunnar, tråg och depåer, och i avrinningsområden där våta förhållanden stimulerar tillväxt av mikroorganismer och kan orsaka sanitära problem.

Egenskaper och fördelar

  • Tidsutlöst system som ger längre aktivitet och lägre användningskostnad än konventionella flytande steriliseringsmedel
  • Fungerar för många applikationer, sparar lagerinvesteringar
  • Minskar behovet av applikationer med flytande sterilisering
  • Fast form förhindrar spill som kan orsaka halka och hudskada
  • Främjar kvalitetssäkring
  • Tidsutlöst system ger kontinuerlig sterilisering i närvaro av vatten
  • Bidrar till att emulgera smutsavlagringar 24 timmar om dygnet, vilket minskar uppbyggnaden mellan de dagliga rengöringarna
  • Design som inte hindrar vattenavrinningen

Andra lösningar för egenvård och kosmetika

Läs mer om hur Ecolabs egenvårds- och kosmetikalösningar kan hjälpa din anläggning att producera säkra, godkända produkter som överträffar standarder, ökar den operativa effektiviteten och hjälper dig att uppnå anläggningens hållbarhetsmål.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterade lösningar hittades.