Inside Plant Image

Bruksfärdigt ytdesinfektionsmedel
som inte kräver sköljning

Livsmedelstillverkare som inför hygienrutiner i torra och halvtorra bearbetningsmiljöer har vissa väldigt specifika och avgörande behov: Några exempel: 

  • Minimera vattenförbrukningen
  • Öka produktiviteten genom att minska tiden som går åt till rengöring
  • Enkla, användarvänliga lösningar som ger tillförlitliga rengöringsresultat
  • Inga rester av biocidprodukter på ytor som kommer i kontakt med livsmedel 

För att klara av just dessa viktiga utmaningar erbjuder Ecolab flera olika bruksfärdiga etanol- eller väteperoxidbaserade desinfektionsmedel i sprejflaska som är avsedda för upprepad användning på ytor som kommer i kontakt med livsmedel och andra ytor inom livsmedels- och dryckestillverkning: 

  • under tillverkningen, för förberedande, intermediär och avslutande desinficering av rena ytor som kommer i kontakt med livsmedel, till exempel skärutrustning, förpackningsmaskiner
  • utanför tillverkningen, till exempel dörrhandtag, räcken och andra föremål som ofta vidrörs, på områden som personalrum, kontor och receptioner.

Produkter i fokus

DrySan Oxy

Bruksfärdigt, väteperoxidbaserat ytrengörings- och desinfektionsmedel som är utformat för daglig användning på områden där vatten inte är önskvärt och kan påverka känslig utrustning. Detta innebär att det passar utmärkt för torra processer och manuell ytrengöring under pågående skift inom livsmedels-, mejeri- och dryckesbranschen.

OxyDes Rapid

Bruksfärdigt, väteperoxidbaserat ytdesinficeringsmedel som är utformat för att användas i tillverkningsmiljöer där vatten bör undvikas. Produkten används i torra miljöer och för att desinficera rena ytor som kommer i kontakt med livsmedel under pågående skift i mat-, mejeri- och dryckesbranschen.

Alcodes GF

Etanolbaserat, snabbtorkande, bruksfärdigt ytdesinfektionsmedel för användning på ytor som kommer i kontakt med livsmedel och andra ytor utan eftersköljning för att förebygga korskontaminering både inom och utanför produktionen. Medlet innehåller inte glutaraldehyd, kvartära ammoniumföreningar, metyletylketon eller denatoniumbenzoat för att ge högsta möjliga