Supersoak orange tank on wheels

SuperSoak™ Koncentrat

Koldioxidminskning av elen blir säkrare, snabbare och enklare. Regelbunden användning av SuperSoak™ koncentrat förbättrar drastiskt renligheten i pannor vilket ökar deras livslängd.

Säkrare, snabbare och enklare rengöring av pannor och brickor.

SuperSoak™ koncentrat består av en patentbelagd blandning av surfaktanter, alkalinitet och ett medel som bevarar metaller, framtagen för att leverera kraftfull smutsborttagning utan behov av personskyddsutrustning. I kombination med vår säkra och robusta mobila tank erbjuder vi den bästa lösningen för borttagning av tunga fetter och kolbeläggning på brickor och pannor.

  • Mjukgör kraftiga fett- och kolbeläggningar
  • Minskar rengöringstiden till hälften.
  • Pannor, grytor och redskap varar längre.
  • Kräver inga handskar eller skyddsglasögon
  • Aluminiumsäker
  • Säker och robust mobil tank
  • Service och utbildning på plats