För att uppmärksamma Ecolabs hundraårsjubileum och 100 år av hållbarhetsfokuserad verksamhet firar vi publiceringen av ”Clean: Lessons from Ecolab's Century of Positive Impact”.

Boken är en krönika över Ecolabs rika historia, speciellt företagets långvariga engagemang kring att göra världen till en bättre plats. Den berättar historien om ett företag som började med en enda produkt som såldes till en enda kund under 1923 och växte till en branschledare som hjälper kunder att uppnå hållbara resultat i många olika branscher runt om i världen.

"Clean" book cover

”Clean” illustrerar hur tillväxten inte behöver bli lidande för att man prioriterar hållbarhet och använder Ecolabs arv som ett exempel på hur hållbarhet faktiskt kan ge en konkurrensfördel som bidrar till verksamhetstillväxt och samtidigt har en positiv effekt på miljön. Boken blickar även fram emot nästkommande 100 år och undersöker hur Ecolab kan nå sina egna ambitiösa hållbarhetsmål och hjälpa andra företag att göra detsamma.

”Clean” är skriven av Emilio Tenuta, Ecolabs Senior Vice President och Chief Sustainability Officer, och Paul C. Godfrey, Ph.D., professor i affärsstrategi vid Marriott School of Management på Brigham Young-universitetet.

Boken erbjuder två olika men kompletterande perspektiv – en inblick i Ecolab från Tenuta och en affärsprofessors analys från Godfrey. Tillsammans erbjuder författarna en insiktsfull och praktisk verktygslåda som organisationer kan använda för att arbeta mot sina egna hållbarhetsmål.

”Clean” har publicerats av Wiley, en global förläggare, och är tillgänglig på Amazon samt överallt där böcker säljs.*


* Ecolab kommer att samla alla sina royalties från försäljningen av ”Clean” och donera dem till en ideell organisation inom vatten som företaget samarbetar med.

 

En vägledning för dagens företagsledare

Emilio Tenuta, SVP och Chief Sustainability Officer på Ecolab, förklarar varför ”Clean” handlar om mycket mer än bara Ecolab.

Om författarna

Emilio R Tenuta, Chief Sustainability Officer at Ecolab

Emilio R. Tenuta

Emilio är Chief Sustainability Officer på Ecolab, en global ledare på området lösningar och tjänster inom vatten, hygien och förebyggande av infektioner som skyddar människor och viktiga resurser. Under de senaste tio åren har Tenuta gått i bräschen för Ecolabs hållbarhetsresa och aktivt hjälpt kunder att förbättra sin globala hållbarhet och sina ESG-rutiner, med fokus på vattenförvaltning och klimatåtgärder.

Paul C. Godfrey, PhD, William and Roceil Low Professor of Business Strategy in the Marriott School of Management at Brigham Young University

Paul C. Godfrey, Ph.D.

Paul är William and Roceil Low-professor i affärsstrategi vid Marriott School of Management på Brigham Young-universitetet. Han har skrivit More Than Money och Strategic Risk Management. Han är även en av författarna bakom Ethics in Business and Strategic Management.