Stopwatch Icon

Viktig information att känna till

Den amerikanska miljöskyddsmyndigheten (EPA) har gjort en datainlämningsinbjudan för den aktiva ingrediensen p-tert-amylfenol (PTAP), en amylfenol som är den verksamma substansen i vissa registrerade desinfektionsmedel. Tillverkare av den aktiva ingrediensen PTAP har valt att inte ställa sig bakom datainlämningsinbjudan, vilket innebär att desinfektionsmedel som innehåller PTAP snart inte längre kommer att uppfylla lagstadgade krav eller vara tillgängliga på den amerikanska marknaden.
United States Impact

Inverkan i USA

Läkemedelstillverkare som för närvarande använder PTAP-baserade produkter i USA måste hitta och validera alternativa lösningar.
Global inverkan

Global inverkan

Globala läkemedelstillverkare som vill erbjuda samma utbud i hela världen måste hitta och validera alternativa lösningar.
Ecolab Make the Switch eBook

Läs e-boken

Läs mer om datainlämningsinbjudan för PTAP, inklusive var det passar in i den globala trenden för regelverk samt framåtblickande strategier för att sätta ihop ett desinfektionsprogram som efterlever gällande regelverk.

LADDA NER E-BOKEN

Välj ett framtidssäkrat alternativ till PTAP 

Ecolab Klercide Cleanroom Quat

Ecolab® Klercide™ Cleanroom Quat

Ecolab erbjuder en innovativ biocid som har anpassats till globala lagstadgade regelverk för att säkerställa både långsiktig regelefterlevnad och bibehållen operationell effektivitet. Ecolab Klercide® Cleanroom Quat är en nästa generationens kvartär ammoniumföreningsbiocid. Till skillnad från traditionella kvartära ammoniumföreningar lämnar den låga aktiva koncentrationen i Klercide Cleanroom Quat minimalt med rester på behandlade ytor, vilket både säkerställer desinficering och minskar behovet av rutinmässig sköljning.

Global regelefterlevnad

Global regelefterlevnad

Ett alternativ till PTAP som är godkänt för användning både i USA och på stora globala marknader och som kan bli grundvalen för ett globalt harmoniserat renrumsprogram.
Bevisad desinfektion

Bevisad desinfektion

Har bevisats ge högeffektiv desinfektion i renrumsmiljöer.

Oöverträffad effekt

Oöverträffad effekt

En unik beredning som ger mindre rester än produkter med aktiva fenoler och traditionella kvartära sammansättningar.

Förenklad återvalidering: 
Ecolabs Validex™-program

Ecolabs Validex-program hjälper läkemedelstillverkare att hantera den tid, kostnad och osäkerhet som uppstår i samband med valideringsprocessen och erbjuder en heltäckande metod, dataunderlag och expertstöd – allt skräddarsytt för renrumsmiljöer.

Redo att göra övergången?

Kontakta våra renrumsexperter idag.

Vårt dedikerade team med sakkunniga experter kommer att lära känna din verksamhet, dina anläggningar och dina unika renrumsbehov för att hjälpa dig att uppfylla just dina krav gällande efterlevnad, produktsäkerhet och drift.

Förfrågan om rådgivning från Life Sciences-expert

* visar obligatoriska fält

Om du väljer ”ja” samtycker du till att Ecolab kontaktar dig via e-post för att informera om kampanjerbjudanden, uppdateringar med mera. Om du fortfarande vill vara kund hos oss men föredrar att inte få reklammeddelanden kan du skicka in din information utan att kryssa för den här rutan.

Orolig över skydd av personuppgifter? Se vår sekretesspolicy.

Andra renrumslösningar

Läs mer om hur Ecolabs renrumslösningar kan hjälpa din anläggning att producera säkra, godkända produkter som överträffar patientstandarderna, förbättra sin operativa effektivitet, samt uppnå sina hållbarhetsmål.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterade lösningar hittades.