Ecolab Food Safety

Kökshjältarna i arbete

Våra Kitchen Hero-lösningar och -tekniker ger mätbara värden inom specifika kundutmaningar, som brist på arbetskraft, ökande kostnader och större fokus på folkhälsa, säkerhet och hållbarhet, via de kombinerade fördelarna med våra lösningar och tjänster.

Ecolab tillhandahåller värde där det behövs. eROI, som står för kapitalavkastning, är en process där vi mäter fördelarna och det totala värdet som Ecolabs lösningar och tjänster erbjuder – från bättre produktivitet och resultat till sänkta driftkostnader och ökad effektivitet, samtidigt som målen inom företagsansvar uppnås och man påverkar världen på ett positivt sätt.

Vi presenterar våra kökshjältar 

Era partners inom livsmedelssäkerhet och hållbar verksamhet. I vår video kan du se hur vi kan hjälpa dig att spara pengar, minimera avfall och skydda ditt varumärke med våra innovativa lösningar. Titta nu och se hur vi kan hjälpa ditt kök att uppnå sin fulla potential.


Möt våra kökshjältar

Heltäckande värde för ditt kök. Läs mer om hur våra superhjältar kan påverka din verksamhet nedan.

Kitchen Surface Disinfection

Ytdesinfektion

Våra lösningar ger oöverträffade rengöringsresultat och snabbverkande desinfektion med bredverkande effekt i ett steg, vilket maximerar personalens effektivitet.

Visste du detta …
Många patogener kan överleva i flera månader på till exempel metallytor om ingen förebyggande desinfektion utförs.

Manual Pot and Pan Cleaning

Handdisk

Våra lösningar har en bredverkande effekt vilket minskar risken för korskontaminering av områden för handdisk och tillagning.

Visste du detta …
34 % rapporterar att de har haft en dålig upplevelse i samband med en måltid utanför hemmet.1

Kitchen Degreasing

Avfettning

Våra lösningar minskar riskerna förknippade med aggressiva ugnsrengöringsmedel och avfettningsmedel samtidigt som de penetrerar och avlägsnar fett snabbt.

Visste du detta …
Ersättningsnivån för en skada orsakats av kemiska rengöringsmedel kan vara över 280 tusen euro.2

Kitchen Floor Cleaning

Golvrengöring

Våra lösningar avlägsnar uppbyggt fett på köksgolv och har visat sig minska risken för att halka och ramla, vilket innebär bättre säkerhet för personalen.3

Visste du detta …

75 % av restaurangköksanställda har drabbats av en arbetsrelaterad olycka på grund av hala golv.4

 


Vi främjar kökshygienen

Improving Efficiencies

Förbättra den operativa effektiviteten

Studier visar att KitchenPro Wash 'n Walk ökar halksäkerheten, vilket gör golven säkrare5. Dessutom minskar den 100 % sköljfria formeln vattenförbrukningen med 50 %6
Minimize food safety and public health risks

Minimera riskerna kopplade till livsmedelssäkerhet och folkhälsa

Våra ytdesinficerande produkter kan eliminera behovet av sköljvatten och även korta tidsåtgången för behandlingen med upp till 6 timmar7
Sustainable Solutions

Minska vatten-, energi- och avfallsförbrukningen

Kombinationen av superkoncentrat, korrekt dosering och unika förpackningar maximerar mängden brukslösning samtidigt som förpackningsavfallet minskar med upp till 90 %.
Restaurang

Restaurang- och storköksprogram

Våra heltäckande lösningar för restauranger och storkök lägger fokus på säkerhet, hygien och hållbarhet, och med hjälp av vår förstklassiga servicemodell säkerställer vi efterlevnad och hjälper er att bygga upp förtroende bland kunderna. Genom vår metod med en total ägarkostnad erbjuder vi innovativa lösningar med beprövad effektivitet som fokuserar på att förbättra hela verksamheten och skapa en måltidsupplevelse som gör ett varaktigt intryck.

sustainabilityreport

Vår hållbarhetspåverkan

Hos Ecolab är hållbarhet en väsentlig del av allting vi gör. Via teknik, information, service och utbildning på plats hjälper vi företag runtom i världen att nå exceptionella affärsresultat, samtidigt som de har en positiv effekt på miljön och samhället. Arbetet vi gör spelar roll och sättet vi gör det på spelar roll för våra anställda, kunder och samhällen.

1 https://www.foodserviceequipmentjournal.com/opinion-dirty-kitchens-are-putting-restaurants-on-the-pathway-to-trouble/

2 legalexpert.co.uk. Växlingskurs 2022

3 Baserat på lösningen KitchenPro Wash'n Walk

4 Chang HJ, Kim JW, Ju SY, Go ES. Nutrition Research and Practice

5 FIGR Forschungs testning av halkrisk för Ecolabs räkning – 2022

6 Jämfört med en golvrengöringsprocess i 2 steg

7 Baserat på den sköljfria formeln i KitchenPro Oxy Wipes S jämfört med traditionella kemikalier som måste sköljas bort efter applicering