Dedikerad rådgivningsexpertis och vetenskapligt baserad vägledning

Ecolabs dedikerade rådgivningstjänst och oöverträffade forskings- och utvecklingskapacitet hjälper dig att hitta effektiva sätt att optimera dina system – plus enkla sätt att åstadkomma ”snabba vinster” i din verksamhet.

En process i fyra steg:
Onsite Evaluation

1) Utvärdering på anläggningen

Särskilt utvalda Ecolab-experter besöker din anläggning för att utvärdera befintliga rutiner och protokoll för CIP och COP.

Identifying Objectives

2) Målidentifiering

När den befintliga situationen har utvärderats arbetar Ecolab-experterna tillsammans med dig för att identifiera utmaningar, möjligheter och målsättningar.

Lab Performance Testing

3) Test av laboratorie-prestanda

När målen har identifierats börjar experterna på Ecolabs forsknings- och utvecklingsavdelning sitt arbete. Ecolabs experter utvärderar noggrant resultaten för att avgöra vilka rengöringsprodukter och -rutiner som bäst kan uppfylla dina mål.

Comprehensive Report & Recommendations

4) Heltäckande rapport och rekommendationer

Så snart labbtestet är genomfört kommer ditt särskilt utvalda Ecolab-team att gå igenom en heltäckande rapport som innehåller alla tester och testparametrar, samt foton av skriftliga testresutat för att beskriva vad man har kommit fram till och vilka åtgärder som rekommenderas.


Skillnaden med Ecolab

2 female Ecolab lab technicians looking at a vile of blue fluid

Sammanställning med riktade lösningar

Ecolabs experter inom forskning och utveckling tillhör de bästa i världen, men inte ens världens bästa labb kan lösa utmaningar med besvärlig smuts utan rätt kemikalier. Ecolab tillhandahåller kemikalier som är utformade i vårt forsknings- och utvecklingslabb för att tackla till och med de allra tuffaste smutstyperna i tillverkningsmiljöer för egenvårdsprodukter.

Experthjälp med att överföra labbresultat till verkligheten

Vårt forsknings- och utvecklingslabb sammanställer en heltäckande rapport om vad som gjordes, vad vi kom fram till och vad vi rekommenderar för din anläggning. Men det är inte allt. Vi hjälper dig att säkerställa att du kan återskapa labbresultaten i din verkliga tillverkningsmiljö. Ditt dedikerade expertteam hjälper dig att navigera utrustningen, tekniken och processinförandet och klara utmaningarna med att tolka och anpassa labbresultaten till den utrustning och de rutiner som faktiskt finns på din anläggning – så att du garanterat uppnår de avsedda resultaten varje gång du använder de kemikalier och protokoll som vi har rekommenderat.

Proaktivt, löpande optimeringsstöd

Förändring pågår hela tiden – och nya utmaningar uppstår oupphörligen. Vi anstränger oss för att lära känna din verksamhet tillräckligt väl för att hålla takten med nya förändringar, nya utmaningar och nya behov. Vi befriar dig från bördan med att hela tiden effektivisera verksamheten – identifierar och inför proaktivt effektiviseringsmöjligheter – så att du kan fokusera på att driva din tillverkningsverksamhet.