Disinfectant Being Used in Cleanroom Environment

Desinfektionsmedel, spordödande medel och biocider för renrum

Välj bland desinfektionsmedel, spordödande medel och biocider för renrum, särskilt utformade för att användas i rotation och effektivt kontrollera mikrobiell kontaminering, inklusive bakteriella sporer, i produktionskritiska aseptiska renrumsmiljöer.

Sortimentet ger dig möjlighet att utforma ett rotationsprogram för desinficering eller sterilisering av renrum som uppfyller behoven på just din anläggning, samtidigt som du tar hänsyn till faktorer som effektivitet, restkontroll, hälsa och säkerhet.

Ecolab Cleanroom Brochure

Heltäckande kontamineringskontroll

Ecolab erbjuder en omfattande portfölj med kompletta rengörings- och desinfektionslösningar, däribland desinfektionsmedel, spordödande medel och biocider för renrum, som skräddarsys efter dina specifika användningsområden och mål. Se hela vår katalog för renrum eller besök vår sida med renrumsprogram.

Klercide™ Cleanroom Quat

Produktinformation:

Klercide™ Cleanroom Quat

Ecolab tillhandahåller en innovativ biocid som är utformad för renrum och efterlever alla globala regelverk, för att främja såväl varaktig efterlevnad som fortlöpande operativ effektivitet. Ecolab Klercide® Cleanroom Quat är en nästa generationens kvartär ammoniumföreningsbiocid. Till skillnad från traditionella kvartära ammoniumföreningar lämnar den låga aktiva koncentrationen i Klercide Cleanroom Quat minimalt med rester på behandlade ytor, vilket både säkerställer desinficering och minskar behovet av rutinmässig sköljning.  

Program, produkter, utrustning och tjänster

Utforska vårt utbud av sterila servetter i påsar och torkservetter för renrum