MeatMarketCounter1

Charkdisk

Ohygieniska förhållanden vid hantering av kött i den manuella charkdisken leder till oattraktiva matprodukter av dålig kvalitet och att sjukdomar eventuellt sprids via maten. Rengöring och desinfektion av lokal och utrustning är avgörande för att förhindra dessa risker. Våra omfattande program är skräddarsydda för att hjälpa er att hålla ytorna i charkdisken rena och hygieniska, samt garantera effektiv verksamhet och skydd av varumärket.

Program, produkter, utrustning och tjänster

Utforska vårt utbud för slakterier och uppvisning av kött