1. Hem
  2. Våra lösningar
  3. Centrala steriliseringsprogrammet
Centrala steriliseringsprogrammet

Centrala steriliseringsprogrammet

Ecolabs centrala steriliseringsprogram är en heltäckande och resultatdriven metod, där vi drar nytta av våra partnersamarbeten, vår förstklassiga service och stora kompetens inom instrumentdisk, för att personligen producera märkbara, varaktiga och meningsfulla resultat för dagens mest sofistikerade centrala steriliseringsavdelningar och hjälpa dem att nå sina mål när det gäller ren och säker vård.

Kontakta oss

Behöver du hjälp?

Nej tack

Headphone Icon Ring Ring vår kundservice

RING OSS

Ecolab Healthcare Nordamerika
1 Ecolab Place
St. Paul, MN 55102, USA

Behöver du mer information? Ring Ecolab Healthcare kundservice på +1-866-781-8787 eller kontakta din kontoansvarige på Ecolab Healthcare Infection Prevention.

Letter Icon E-postadress Begär information
Tack för din förfrågan. Det här formuläret är endast avsett för förfrågningar som rör Nordamerika. En representant från Ecolab kommer att kontakta dig inom kort.
SJUKHUSETS KONTAKTUPPGIFTER:
SJUKHUSETS ADRESS:
Intresseområde

En systematisk metod för din centrala steriliseringsavdelning som bidrar till ökad efterlevnad och rena instrument


Säkerställer rengöring av hög kvalitet och god patientsäkerhet

Rengöring är det första viktiga steget vid instrumentdisk. Det går att rengöra utan att sterilisera, men det går inte att sterilisera utan effektiv rengöring.

Ökar den operativa effektiviteten

Effektivitet är nödvändigt för att operationssalarna ska vara redo i tid.

Bidrar till efterlevnad av branschstandarder

För att säkerställa efterlevnaden behövs standardiserade rutiner som följer bästa praxis och bevis på att regelverket följs.

Kontrollerar den totala kostnaden för verksamheten

Den övergripande målsättningen är att minska den totala driftskostnaden utan att sänka kvaliteten.

Ecolab Central Sterile Program
Teknik

TEKNIK


Innovativa kemikalier och doseringssystem som ger förstklassig rengöring, ökar effektiviteten och minskar totalkostnaden för att driva verksamheten.

Service  

SERVICE


Besiktningstjänster som utvärderar hela rengöringsprocessen, identifierar var det finns brister och ger råd om var och hur processen kan förbättras.

Training

UTBILDNING


Personlig utbildning om bästa praxis, rådgivning på plats och användbara material som optimerar teamets prestation.

Information

INFORMATION


Rapportering och testning av vattenkvalitet i samband med riskbedömningar av den centrala steriliseringen, med bevis på processförbättringar och efterlevnad.

 


Tjänster inom besiktning och testning

Ecolabs® omfattande tjänster inom besiktning och testning för central sterilisering hjälper dig att fokusera på era processer, förbättra resultaten samt bibehålla eller förbättra vårdstandarderna.

Central Sterile Department
Kvalitets- och efterlevnads-bedömning

Framtagen för att bedöma er efterlevnadsnivå

• Gör det lättare att förbli uppdaterad om lokala krav och rutiner
• Ett övergripande efterlevnadsbetyg med utvärdering och trendanalys
• Insikter om var och hur förbättringar kan göras
• Dokumentation för riskbedömning och bevis på processförbättringar

 

Process Audit established from industry standards and best practices
Process- och effektivitets-bedömning

Baserad på lokala regelverk och bästa praxis

• En heltäckande granskning av alla processer och rutiner
• Optimeringstjänst för disk och sterilisering ingår
• Dokumentation för riskbedömning och bevis på processförbättringar

Water Testing
Testning av vattenkvaliteten

Fokuserar på en viktig faktor som påverkar diskresultaten

• Vattenprover tas på anläggningen
• Proverna analyseras av Ecolabs tekniska avdelning
• Du får en detaljerad rapport om vattenkvalitetsprofilen