Avancerade lösningar för optimala resultatValue to your facility

Centrala steriliseringsprogrammet

Ecolabs centrala steriliseringsprogram är framtaget för att förbättra och övervaka era processer, för att därigenom öka patientsäkerheten. Det leder även till kostnadsbesparingar och välutbildad steriliseringspersonal.

Att förebygga infektioner på platsen för kirurgiska ingrepp är en viktig uppgift för alla centrala steriliseringsavdelningar, inte bara på grund av den risk de medför för patienthälsan utan även för de ekonomiska effekterna för inrättningen. En möjlig orsak till att infektioner uppstår på platsen för ett kirurgiskt ingrepp är att instrumentdisken inte uppfyller högt ställda hygienkrav.

På Ecolab förstår vi hur viktigt det är att förebygga infektioner vid ingreppsstället, och att rengöring av instrumenten därmed också är viktigt. Vi brinner för att stödja dig som chef för den centrala steriliseringsavdelningen och att säkerställa grundlig rengöring av de instrument som diskas hos er. Det är därför vi har tagit fram vårt heltäckande centrala steriliseringsprogram, ett dynamiskt och systematiskt tillvägagångssätt som baseras på fyra grundpelare.

Teknik

TEKNIK
SOM UPPFYLLER HÖGA KRAV

 • Vår teknik är grunden som ger dig möjlighet att uppnå dina prioriterade och högst ställda resultatkrav.
 • Förstklassiga produkter och doseringssystem ger ökad diskkvalitet, regelefterlevnad och effektivitet, samtidigt som de minskar driftskostnaderna.
Service

SERVICE
AV VÅRA STERILISERINGSEXPERTER

 • Förstklassig service säkerställer att din utrustning och dina processer fungerar optimalt.
 • En rad utvärderingar förbättrar kontinuerligt dina processer och system.
 • Serviceavtal för både manuella och automatiserade processer.
 • Fortlöpande utbildning av din personal för att befästa de nya protokollen i era rutiner.
Utbildning

UTBILDNING
BASERAD PÅ DE SENASTE REGELVERKEN

 • Våra branschkunskaper och vår expertis gör att vi kan erbjuda utbildning och platsbaserad rådgivning i världsklass.
 • Rådgivning på plats och praktisk, personlig utbildning vid införandet.
 • Metoder och stödmaterial som följer bästa praxis hjälper teamet att prestera på topp.
Information

INFORMATION
FÖR ATT ÖKA EFTERLEVNADEN

Ecolabs centrala steriliseringsprogram är baserat på noggrant validerade resultat. Grunden till detta är en unik iOS-driven enhet som är inbyggd i ditt centrala steriliseringssystem för att samla in viktig information, samt checklistor för steriliseringsavdelningen.

Teknik

TEKNIK

I nära samarbete med dig utnyttjar vi vår teknik för att införa lösningar som är skräddarsydda för just din arbetsplats. Detta garanterar att eventuella effektivitetsbrister åtgärdas, samtidigt som det förbättrar personalens säkerhet och leder till utomordentligt goda resultat vid den dagliga användningen av våra produkter. Vi uppnår detta med hjälp av följande:

 • Ett omfattande produktsortiment som erbjuder en lösning för varje problem.
 • Lösningar särskilt framtagna för den centrala steriliseringavdelningen, för att möta de utmaningar som finns på just din arbetsplats.
 • Innovativa doseringssystem som minskar avfallsmängden och ger kostnadsbesparingar.
Service

SERVICE

Förbättringar i processer, dosering och produktfunktion kan bara upprätthållas om ett överenskommet, lämpligt och regelbundet serviceschema finns på plats. Vi finns här för att se till att din instrumentdisk kontinuerligt uppnår bästa möjliga resultat med hjälp av vårt tjänsteutbud, som inkluderar följande:

 • Platsbaserad analys av olika parametrar, som korrekt dosering av kemikalier, vattenkvalitet osv.
 • Skötsel och effektiv kontroll av doseringsenheter för att bidra till ökad effektivitet.
 • Regelbundna servicerapporter med förslag på uppföljningsåtgärder baserat på våra fynd.
Utbildning

UTBILDNING

Med utgångspunkt i vårt omfattande utbud av utbildningstjänster och vår stora expertis diskuterar vi våra kunders enskilda behov med dem, baserat på en detaljerad utvärdering av deras nuvarande situation. För att säkerställa att våra utbildningslösningar tar itu med de utmaningar och särskilda krav som finns på centrala steriliseringsavdelningar fokuserar vi på följande:

 • Produktutbildning, för att se till att du får ut mesta möjliga av din investering.
 • Rengöringsrutiner som följer bästa praxis och har finjusterats under flera årtionden.
 • Webbpresentationer med experter från vårt eget specialistteam.
Information

INFORMATION

Genom att kontinuerligt samla in och analysera detaljerad information kan vi skapa, införa och bibehålla det lämpligaste centrala steriliseringsprogrammet för just din arbetsplats, uppfylla just era krav och maximera effektiviteten. Genom våra granskningar och rapporter får du följande:

 • En inledande analys eller utvärdering av utgångsläget, för att ta reda på hur det ser ut idag.
 • Detaljerade och noggranna fynd med tydliga rekommendationer för framtiden.
 • Processbevakning som dynamiskt följer förbättringarna allt eftersom de inträffar.


Tjänster inom besiktning och testning

Ecolabs® omfattande tjänster inom granskning och testning för central sterilisering hjälper dig att fokusera på era processer, förbättra resultaten
och bibehålla eller förbättra vårdstandarden.
Comprehensive training

KVALITETS- OCH EFTERLEVNADSBEDÖMNING

Framtagen för att bedöma er efterlevnadsnivå

 • Gör det lättare att förbli uppdaterad om lokala krav och rutiner
 • Ett övergripande efterlevnadsbetyg med utvärdering och trendanalys
 • Insikter om var och hur förbättringar kan göras
 • Dokumentation av riskbedömning och bevis på processförbättringar
Process & efficiency audit

PROCESS- OCH EFFEKTIVITETSBEDÖMNING

Baserad på lokala regelverk och bästa praxis

 • En heltäckande granskning av alla processer och rutiner
 • Optimeringstjänst för disk och sterilisering ingår
 • Dokumentation av riskbedömning och bevis på processförbättringar
Water quality testing service

TESTNING AV VATTENKVALITETEN

Fokuserar på en viktig faktor som påverkar diskresultaten

 • Vattenprover tas på anläggningen
 • Proverna analyseras av Ecolabs tekniska avdelning
 • Du får en detaljerad rapport om vattenkvalitetsprofilen