Clean in place-lösningar (CIP)

Anpassade lösningar för CIP-system för livsmedel och drycker

Ecolab uppfann CIP och vi har förbättrat det ända sedan dess. Våra team kommer att arbeta tillsammans med er för att ta fram ett CIP-system som uppfyller just era krav och hjälpa er att välja lämpliga lösningar från vårt sortiment av CIP-rengöringskemikalier. Den här skräddarsydda metoden optimerar produktionen och ger operativ effektivitet.

Optimerade CIP-processer handlar om mer än det ekonomiska resultatet. De bidrar även till hållbarhet och hjälper er att hantera brist på arbetskraft. Mer effektivt utnyttjande av resurser innebär att ni använder mindre vatten, energi och kemikalier. Och när digitala CIP-lösningar kombineras med automatiserade processer krävs mindre manuellt arbete.

Den centrala aspekten av CIP – rengöring – backas upp av Ecolabs avancerade kemikalier. Våra CIP-kemikalier fokuserar på smuts som är svår att få bort, så att ni kan prioritera livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Processer, utrustning och kemikalier för CIP är en avgörande del av hygienprogrammen på livsmedels- och dryckesanläggningar. När ni samarbetar med Ecolab får ni ett förstklassigt CIP-system.  

Men Analyzing CIP Information

Förbättra din CIP-process

3D TRASAR™-tekniken för CIP ger insikter om driftsmässiga problem med hjälp av övervakning 24/7 och rekommendationer om korrigerande åtgärder. 3D TRASAR™-tekniken för CIP är ett diagnosverktyg som kan användas för att verifiera viktiga parametrar vid varje CIP-rengöring och ger ett varningsmeddelande om något rengöringssteg avviker från specifikationerna. Detta gör CIP-processen mer effektiv, vilket leder till konsekvent bättre resultat, samtidigt som det minskar förbrukningen av vatten, el och avfall.

Program, produkter, utrustning och tjänster inom CIP

Utforska vårt CIP-utbud (clean in place)