Rengörings- och desinficeringsservetter

När det gäller yrkesmässig rengöring är det oerhört viktigt att välja produkter som uppfyller gällande regelverk. Eftersom arbetsytor kan bidra till korskontaminering gör det skillnad om städpersonalen kan använda de utvalda produkterna korrekt. Att välja ett desinfektionsmedel som inte bara uppfyller de senaste regelverken och är effektivt mot ett stort antal olika patogener, utan också är enkelt att använda, kommer att hjälpa dig att bibehålla och öka efterlevnaden.

I vårt produktsortiment hittar du lättanvända, desinficerande engångsservetter för rengöring och desinfektion av allmänna arbetsytor och medicinsk utrustning (där CE-märkning finns). De har utformats för att vara praktiska att använda och ge god efterlevnad under hela dagen.