Text Sign over Faded Laundry Detergent Dispensing Image that says Dispensing Solutions

System för tvättdosering

Ecolab erbjuder ett brett sortiment av innovativa lösningar för dosering inom kommersiell tvättverksamhet. Förbättrad effektivitet av rengöringen med hjälp av ett mycket exakt doseringssystem som ökar pålitligheten, funktionaliteten och förmågan att skapa nätverk i tvättprocessen, med support från ett personligt sälj- och serviceteam.

Tvättdoseringsprogram, produkter,
utrustning och tjänster

Utforska vårt utbud av doseringslösningar för kommersiella tvättmedel och kemikalier