MoppingFloorCorridor

Koncentrerade rengörings- och desinfektionsmedel

Många hälsovådliga mikroorganismer förblir smittsamma i flera dagar eller till och med månader. De kan dessutom lätt föras över från en yta till en annan. Korrekt ytdesinficering, inklusive på större ytor och golv, är nödvändigt för att säkerställa en hälsosam miljö. Vi erbjuder ett omfattande sortiment av kostnadseffektiva koncentrerade rengörings- och desinfektionsmedel för behandling av större ytor och golv, såväl som medicinsk utrustning.

Program, produkter, utrustning och tjänster

Explore our Concentrated Hospital Cleaners and Disinfectants