WE

Energibesparande åtgärder

Ecolab tillhandahåller kompletta vatten- och energisystem som hjälper tvättinrättningar att minska sin vatten- och energiförbrukning.

Vårt vatten- och energiteam tar fram skräddarsydda lösningar för varje enskilt tvätteri och hanterar hela projektet, från den inledande tvättutvärderingen till idrifttagande och besparingsbevis.

Program, produkter, utrustning och tjänster

Utforska våra erbjudanden inom energibesparande åtgärder