Genesys Surgical Equipment Microscope Drapes

Draperingar för kirurgisk utrustning

Innovativa, sterila skynken för medicinsk utrustning som ger bättre effektivitet och ökad säkerhet.

Våra utrustningsskynken erbjuder innovativa ingrepps- och hjälpmedelsspecifika lösningar för att minska risken för överföring av infektionssjukdomar, skydda vårdpersonalen och förbättra de kliniska resultaten. Vi har levererat ingrepps- och hjälpmedelspecifika lösningar inom utrustningsskynken i mer än tjugo år för att minimera spridningen av sjukdomar och erbjuda effektiva smittbarriärer.

Program, produkter, utrustning och tjänster

Utforska vårt sortiment av draperingar för kirurgisk utrustning

Observera att den medicintekniska utrustning som visas här eventuellt inte är godkänd enligt gällande regionala regelverk eller nationell lagstiftning (t.ex. kanadensisk).