ProduceProcessing

Lösningar för processtvättning och behandling av färska jordbruksprodukter

Ecolabs antimikrobiella tvättvatten bidrar till ökad matkvalitet och minskning av patogenhalterna. TsunamiTM100 är en EPA-registrerad antimikrobiell vattentillsats som minskar patogenhalten i processvatten. OMRI-certifiering för ekologisk produktion i alla stora hanteringssteg. TsunamiTM100 hjälper till att minska den mikrobiella kontamineringen och är endast utformat för användning i vattenränna och tvätthantering. Det minskar jäst, mögel och bakterier avsevärt.

Program, produkter, utrustning och tjänster

Utforska våra erbjudanden för färska jordbruksprodukter

Komplett växtsäkerhet

Vi förstår er komplexa verksamhet. Med Ecolab som partner skyddas och optimeras varje del av er verksamhet. Från inflödet till rengöring och desinfektion till avloppsvattenhantering så ger Ecolabs kompletta växtsäkerhet ökad verksamhetseffektivitet, hållbarhet, matsäkerhet och kvalitet.