1. Hem
  2. Våra lösningar
  3. Viktigt handhygienprogram
HandwashingBoy

Programmet Kay® för handhygien

Handhygien är ytterst viktigt för ditt företag. Vi erbjuder ett flertal produkter för handvård som hjälper till att minska risken för överföring av patogener i mat och spridning av livsmedelsburna sjukdomar.