Manual Cleaning for Instrument Reprocessing

Manuell rengöring och desinfektion för instrumentdisk

Sekusept-serien är särskilt framtagen för manuell rengöring och desinfektion av medicinsk teknisk utrustning, inklusive kirurgiska instrument och flexibla endoskop. Kemikalierna har en hög materialkompatibilitet, ger utmärkta rengöringsresultat och har ett omfattande effektivitetsspektrum. Genom att använda dem tillsammans med våra doseringsutrustningar kan du vara säker på att samma goda resultat uppnås dag efter dag.