quick service restaurant manual warewashing products

Handdisk

Få RENARE, SÄKRARE och mer EFFEKTIVA restauranger med Kays produkter för handdisk som utformats för mer ett effektivt jobb, kostnadsbesparingar och mindre avfall.

Program, produkter, utrustning och tjänster

Utforska våra erbjudanden inom handdisk