Cleanroom worker cleaning with sterile IPA wipe on hard surface.

Torra och våta servetter för renrum

Ecolabs sortiment av sterila torra och våta servetter erbjuder ett stort antal alternativ för användning på hårda ytor i kontrollerade renrumsmiljöer. Våra våtservetter är tillgängliga i pås- och moppformat för små respektive stora ytor. Alla renrumsservetter är gammabestrålade och tillverkade av material med låg partikelhalt, ej vävda material, 100 % polyester eller obunden, luddfri polyester/cellulosa.

Välj rätt servett för rengöringssystemet i ditt renrum – från rengöringsservetter med isopropylalkohol för ytdesinfektion till peroxidservetter som ger få rester och servetter med neutralt rengöringsmedel för allmänna rengöringsändamål.

Ecolab Cleanroom Brochure

Heltäckande kontamineringskontroll

Ecolab har ett komplett produktsortiment med rengörings- och desinficeringslösningar för alla tillverkningsmoment, inklusive steril isopropanol och steril etanol, som är skräddarsydda för just dina användningsområden och målsättningar. Se hela vår katalog för renrum eller besök vår sida med renrumsprogram.

Program, produkter, utrustning och tjänster

Utforska vårt utbud av sterila servetter i påsar och torkservetter för renrum