ReadyToUseDisinfectants_550x310

Desinfektionsmedel i brukslösning

Direktverkande desinfektionsmedel i brukslösning som finns tillgängligt som skumsprej. Produkten uppfyller alla desinfektionskrav. Lämpligt för såväl allmänna ytor som medicinsk utrustning.