Vi använder digitala insikter för att minska smittspridningen på sjukhus

Inblick

Korrekt handhygien hjälper alla att hålla sig friska i vardagen. Men på sjukhus är det helt avgörande. Handhygien nämns ofta som det mest effektiva sättet att förebygga de vårdrelaterade infektioner som patienter kan drabbas av i samband med vårdinsatser.1 Miljontals patienter runt om i världen drabbas av vårdrelaterade infektioner varje år.2 Varje dag drabbas ca en av 31 patienter av minst en vårdrelaterad infektion och 75 000 dödsfall relaterade till detta registreras i USA varje år.3

Innovation

Ecolab utvecklade övervakningssystemet för handhygien, ett elektroniskt påminnelsesystem för handhygien som är utformat för att hjälpa sjukhus att uppnå bästa möjliga rutinmässiga efterlevnad av handhygienrutiner. Elektroniska brickor registrerar individuella handhygienrutiner kring varje patientsäng och ser till att sjukvårdspersonalen tar ansvar. De ger även varningar i realtid och råd om förbättringar som kan förhindra osäker interaktion med patienter.

Effekt

Två år efter det att övervakningssystemet installerades på fem amerikanska sjukhus med sammanlagt 1 609 sängplatser kom en tillbakablickande studie fram till att efterlevnadsnivåerna för handhygien hade ökat till 86–90 % på alla fem sjukhusen.4 Jämförelsevis uppskattar Centers for Disease Control and Prevention (CDC) att efterlevnadsnivåerna för handhygien på ett genomsnittligt amerikanskt sjukhus ligger runt 40 %.5 Än viktigare är att alla fem sjukhusen även såg en minskning i totalt antal fall av vårdrelaterade infektioner, vilket indikerar att övervakningssystemet för handhygienefterlevnad kan bidra till att minska risken för dessa infektioner och öka patientsäkerheten. Andra fördelar innefattar ett minskat behov av långa behandlingar för vårdrelaterade infektioner, vilket innebär fler lediga sängar för nya patienter, och bättre produktivitet genom att behovet av sjukvårdspersonal som övervakar handhygienefterlevnaden genom direkta observationer elimineras.

Referenser

1 Centers for Disease Control and Prevention (CDC), https://www.cdc.gov/handhygiene/

2 Världshälsoorganisationen, https://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf

3 CDC, https://www.cdc.gov/hai/data/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fhai%2Fsurveillance%2Findex.html

4 Demonstrating a Decrease in HAIs across 5 hospitals, forskningsstudie från Ecolab 2019

5 Sickbert-Bennett E.E. et al. Reduction of healthcare-associated infections by exceeding high compliance with hand hygiene practices. Dispatch; Vol 22, Number 9, September 2016

HAI case study eROI savings
Phase II HHCM Equipment January 2020

Ecolabs övervakningsprogram för handhygien

Insikter som kan leda till handling och digitala kontrollpaneler

Det går inte att minska siffrorna för sjukhusinfektioner med otillräckliga data. Anpassningsbara kontrollpaneler som är lätta för läkare att använda samlar in data och tillhandahåller insikter om individuellt handhygienbeteende, mäter efterlevnad och visar precis var korrigerande åtgärder krävs, på avdelnings-, team- eller individnivå.

Relaterade framgångshistorier

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga relaterade berättelsesidor hittades.