AES Andes

Gemensamma insatser med AES Andes för att skapa en hållbarare framtid

Totalt värde på 1,4 M USD

AES Andes logo

Insikter

AES är en elproducent och -distributör med säte i Santiago, Chile. Företaget är en av regionens ledande energiproducenter och har en varierande produktprofölj med vattenkraft, vindkraft, solkraft och energilagring samt biomass-, gas- och kolkraftverk.

Företaget har gjort ett åtagande kring att fasa ut fossila bränslen, vilket omfattar att helt eliminera kol från företaget senast år 2025 och uppnå nettonoll koldioxidutsläpp från elförsäljningen före 2040, och från hela sin verksamhet senast 2050.

AES Andes ville hitta en partner som kunde hjälpa dem att minimera kemikalieanvändningen och optimera produktiviteten på företagets värmekraftverk Andes Ventanas i Puchuncaví, Chile.

Åtgärder

Anläggningen hade problem med sitt kylvattensystem, vilket påverkade tillförlitligheten, vatten- och energianvändningen samt resultatet. Orsaken var korrosion från fosfatsyra som hade framtvingat en nedstängning av en av anläggningens fyra produktionsenheter.

Orsaken till korrosionen var cykliskt förekommande belastningsförhållanden, eller upprepade variationer eller påfrestningar på strukturella komponenter. Detta gjorde det besvärligt att kontrollera pH-nivån och andra kemikaliska faktorer i kylvattnet.

I samarbete med Nalco Water, Ecolabs vatten- och processhanteringsverksamhet, implementerade AES 3D TRASAR™-tekniken.

Med hjälp av realtidsövervakning och automatiserad dosering förbättrade 3D TRASAS kemikaliehanteringen i vatten-ång-cykeln för att reparera systemet och förebygga framtida nedstängningar.

AES Andes

Resultat

De här åtgärderna ledde till att AES Andes Ventanas-anläggning gjorde betydande besparingar vad gäller energianvändning, kostnader, underhåll och arbete. 3D TRASAR-tekniken gav dessutom stora minskningar av CO2 -utsläppen och mer effektiv kemikalieanvändning. Åtgärderna har visat sig vara ett meningsfullt steg framåt för AES Andes verksamhet och deras hållbarhetsmål.

”Ecolab levererade de utlovade resultaten. Vi kände att vi hade stöd från Ecolab-teamet. De ville inte bara sälja till oss – detta är ett partnerskap”

Norberto Corredo, Chief Operating Officer, AES Chile

Lösningar i fokus


Resultaten i den här fallstudien är specifika för just den här kunden och kan variera för andra kunder baserat på faktorer och förhållanden i verksamheten.


Relaterade framgångshistorier

Vi samarbetar med kunder för att lösa deras största utmaningar.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga relaterade berättelser hittades