Rikliga besparingar för Egyptian Fertilizers Company

Egyptian Fertilizer Logo

Inblick

Egyptian Fertilizers Company (EFC) är en ledande global tillverkare och distributör av högkvalitativa kvävegödselmedel och industriella kemikalier som erbjuder rena och miljömässigt sunda lösningar åt sina kunder. Företagets Suez-anläggning är en av Egyptens största gödningsmedelsanläggningar. Här produceras 1,400 ton ammoniak per dag och 5,000 ton urea per dag. Anläggningen har fyra återcirkulerande kylvattensystem för hantering av kritiska processoperationer.

ecolabservicetruckicon

Innovation

Ett av de största problemen i öppna återcirkulerande kylsystem är den höga risken för bakterietillväxt orsakad av ammoniakkontaminering och den höga temperaturen i kyltornet. Detta kan leda till ökad förbrukning av vatten, energi och kemikalier, samt:

 • Lägre produktion
 • Fel i värmeväxlare
 • Mikrobiologiskt framkallad korrosion
 • Förlust av intäkter

Nalco Water har försett Egyptian Fertilizer Company med en omfattande lösning med bland annat expertis på plats och Purate™-teknik, ett patenterat, eget klordioxid-program som begränsar biologisk tillväxt i kyltorn och andra industriella vattenreningsapplikationer. Tack vare detta program har EFC-anläggningen kunnat sänka:

 • Vattenförbrukning
 • Underhållskostnader
 • Korrosionstakter
 • Kemikalieanvändning

Dessutom har anläggningens totalproduktion ökat och säkerheten förbättrats, tack vare att flyktig klorgas ersatts med stabil och pålitlig Purate-biocidteknik.

Teknik

puratechlorinedioxideprogram

Purate™-klordioxidsystem

Purate är det bästa valet för ClO2. Fördelarna med Purate är bland annat:

 • Ingen klorgas. Någonsin.
 • Enkel tvåkemikaliematning
 • Pålitligt och enkelt system
 • Bästa totala driftskostnad
eROI Icon

Årlig besparing

VATTEN

192 000 m3

vatten sparades – motsvarar det årliga dricksvattenbehovet för över

175 300 människor

 

40 000 USD

i minskade vattenkostnader

TILLGÅNGAR

300 000 USD

sparades på grund av minskad kemikalieanvändning

56 000 USD

sparades på grund av lägre korrosionshastigheter

PRODUKTIVITET

100 000 USD

i minskade underhållskostnader

Sammanlagd kostnadsbesparing

496 $

tusen om året

Liknande berättelser

Besökare som läste den här historien läste även

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.