2018 Corporate Sustainability Report Indian steel company

Vi sluter vattenloopen för att hjälpa
ArcelorMittal att bli mer miljövänligt

Insikter

Stålproduktion är en energikrävande process som idag är kraftigt beroende av fossilbaserade resurser. ArcelorMittal, ett världsledande stål- och gruvföretag, försöker förändra detta genom att implementera strategier för hållbar utveckling i sin verksamhet som en del av övergångsarbetet mot en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Exempel på vidtagna åtgärder är återvinning av stål, minskad vattenförbrukning och lägre växthusgasutsläpp.

Företagets anläggning i Etxebarri, Spanien, producerar tennpläterat tennfritt stål och andra material som används i burkar för livsmedel och drycker. ArcelorMittal ville höja kvaliteten på avloppsvattnet till det kommunala vattenreningsverket med hjälp av operationella förbättringar.

Ecolab Nalco Water Power Plant

Åtgärder

ArcelorMittal ville höja kvaliteten på avloppsvattnet, minska vattenförbrukningen och begränsa sina vattenrelaterade växthusgasutsläpp. Nalco Water, Ecolabs industriella vattenbehandlingsverksamhet, inledde ett samarbete med ArcelorMittal i syfte att utveckla ett avancerat vattenhanteringsprogram på anläggningen som uppfyllde tre viktiga krav: förebygga miljöföroreningar, minska färskvattenanvändningen till noll och begränsa anläggningens intag av flodvatten. Nalco Water implementerade ett komplett vattenförvaltningsprogram som styrde hantering, drift och optimering av hela vattencykeln 24/7 med hjälp av resurser och automatisering på anläggningen samt design, konstruktion och driftsättning av toppmoderna lösningar som en helautomatisk återvinningsanläggning och 3D TRASAR™-teknik.

Resultat

Genom att optimera vattenprocesserna och implementera en vattenåtervinningslösning hjälpte Nalco Water ArcelorMittal att minska sin förbrukning av färskvatten och energi. Detta gjorde det möjligt för företaget att förbättra sitt miljöavtryck i Etxebarri, Spanien, samtidigt som man uppnådde både drift- och kostnadsbesparingar genom att minska sina utsläppsavgifter och eliminera behovet av att köpa industri- och dricksvatten. Genom att eliminera färskvatten från sin process minskade ArcelorMittal även belastningen på den lokala dricksvattenförsörjningen, vilket gynnade det bostadsområde där anläggningen ligger.

Nalco Waters lösningar bidrog till att säkerställa att vattenreningsverket efterlevde lokala regelverk. Dessutom ledde Nalco Waters insatser till en kraftigt minskad energiförbrukning, vilket bidrog till att minska växthusgasutsläppen. Den förbättrade vattenkvaliteten ökade dessutom tillförlitligheten i ståltillverkningsprocessen, vilket ledde till ett minskat behov av omarbetning av slutprodukten.

Nalco Water hjälpte ArcelorMittal att minska sin färskvatten- och energiförbrukning, vilket betydde att företaget kunde förbättra sitt miljöavtryck i Etxebarri, Spanien, samtidigt som man gjorde drift- och kostnadsbesparingar.


Relaterade framgångshistorier

Vi samarbetar med kunder för att lösa deras största utmaningar

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga relaterade berättelser hittades