2018 Corporate Sustainability Report water image for Ecolab pillars.


Sätt ihop en handlingsplan för smart vattenhanteringDigital Realty Logo

 

 

 

Digital Realty, en ledande global leverantör av datacentraler, platsdelnings- och samarbetslösningar, hade föresatt sig att förbättra sin vattenstrategi, minimera sin övergripande vattenförbrukning, säkerställa tillförlitlig funktionalitet och skydda sina verksamheter från vattenrelaterade risker.

Digital Realty ville:

  • ta reda på hur mycket vatten som användes, och var, på företagets datacentraler
  • öka tillförlitligheten i sin vattenförsörjning och minska sitt överflödsvatten för att bättre kunna hantera ökande vattenmängder och kvalitetsfrågor
  • använda digitala verktyg för att öka sina möjligheter att övervaka och mäta.

Tillsammans med Ecolab tog de fram en handlingsplan i tre steg:

STEG 1:
Prioritera de anläggningar som är mest utsatta för risker och kräver omedelbara åtgärder med hjälp av Smart Water Navigator.

RESULTAT:
Teamet utvecklade en prioriteringsmatris där anläggningarna sorterades in för att hjälpa dem att identifiera de anläggningar vars verksamheter var mest utsatta för vattenrelaterade risker.

STEG 2:
Utvärdera vattenanvändningsrutinerna på varje anläggning med hjälp av Ecolabs Smart Water Navigator.

RESULTAT:
Verktyget hjälpte teamet att fokusera på konkreta åtgärder som lokala team kunde vidta för att optimera vattenanvändningen och öka effektiviteten, och som var särskilt anpassade för den aktuella anläggningen.

STEG 3:
Använda Nalco Waters 3D TRASAR™-teknik för att göra vattenstrategin mer effektiv.

RESULTAT:
Kontrollpanelerna i Nalco Waters 3D TRASAR™ möjliggjorde företagsövergripande överblick, mätningar och övervakning av vattenförbrukningen, vilket hjälpte teamet att följa, analysera och jämföra vattenanvändningen mellan de olika datacentralerna och att beräkna vilka besparingar som kunde uppnås med olika vattenprojekt. 

_

Med Ecolabs Smart Water Navigator och en handlingsplan på plats har Digital Realty nu en effektivare strategi för vattenförvaltning på sina datacentraler, en ökad insikt om vattenanvändningen inom organisationen och förmågan att förbättra och skydda sina verksamheter, avrinningsområden och lokala samhällen.

Ladda ner fallstudie

_

_

Ecolab Smart Water Navigator logo

 

Ecolabs Smart Water Navigator är ett verktyg som är allmänt tillgängligt och hjälper företag att förstå vad vattenrelaterade risker innebär i ekonomiska termer så att de kan växa på ett ansvarsfullt sätt och ta fram en genomförbar handlingsplan för varje anläggning, anpassad för den aktuella branschen, platsen och nuvarande vattenförbrukning.

 

_

Relaterade framgångshistorier

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga relaterade framgångshistorier hittades.