Koldioxidminskning av elen
Gjord säkrare, snabbare och enklare

BakingSheetTraywithCookiesIcon

Situationen

Bageribrickor och pannor är svåra att underhålla och kräver intensiv rengöring som tar mycket tid – ofta utan tillfredsställande resultat. Koldioxidrester leder till rökbildning i varma ugnar och överförs till bageriprodukter. Detta påverkar kunderna uppfattning om renligheten i butiken och sätter butikens image på spel. Vidare är de flesta bageribrickor gjorda av aluminium, en ömtålig metall, vilket avsevärt minskar kärlens livslängd.

Vår KAY Supersoak Concentrate-lösning räcker i upp till en månad och mjukar upp kraftiga fett- och kolavlagringar.

pansafterusingsupersoakconcentrate

Lösningen

KAY SuperSoak Concentrate består av vår egen blandning av surfaktanter, alkalinitet och ett metallbevarande medel för kraftfull smutsborttagning utan krav på egen skyddsutrustning. Det gör rengöringen lättare och reducerar rengöringstiden betydligt. Bagerikärl och pannor sänks ner i en lösning av vatten och vår produkt i vår säkra och robusta mobila tank och står i blöt över natten. Lösningen räcker i upp till en månad och mjukar upp kraftiga fett- och kolavlagringar.

cleaningtimecomparisonchart

Resultatet

Real world time-studier har bevisat att användning av KAY SuperSoak Concentrate minskar tidsåtgången till att tvätta kärl, pannor, redskap och utrustning med hälften och genererar dessutom renare artiklar. Användning av SuperSoak Concentrate förlänger också artiklarnas livslängd avsevärt och sparar in 15 timmar per månad i arbetskraft.*

  •  Minskar rengöringstiden till hälften.
  • Ökar pannornas renlighet betydligt.
  • Pannor, grytor och redskap varar längre.
  • Resulterar i besparingar.

*15 insparade timmar baserat på rengöring av 25 pannor per dag

Visa alla historierSuperSoak Concentrate

Relaterade framgångshistorier