En ledare inom hudkosmetika minskar sina  rengöringskostnader, sin vatten- och energiförbrukning,  samt sin stopptid med Ecolabs
alkaliska rengöringsmedel MCL B


Tillämpning: Rengörings på plats (CIP)

Segment: Egenvård (hudvård)

Utmaning: Optimerad rengöring av utrustning (svåravlägsnad kräm med TiO2 och silikon)

Rekommenderad produkt: MCL B

Situationen

Ett multinationellt företag som är ledande inom hudkosmetika och har sitt säte i Frankrike sökte efter ett bättre sätt att rengöra sin utrustning efter tillverkning av en hudvårdskräm. Denna svåravlägsnade kräm (vatten-i-olja, omvänd emulsion med titanoxid och silikon) krävde mer än 8 timmar för att utrustningen skulle uppnå en godtagbar rengöringsstandard med befintliga rutiner, vilket dessutom förbrukade närmare 14 000 liter vatten.

Även med denna långa rengöringstid och höga vattenförbrukning var resultaten, trots att de uppfyllde regelverken, inte perfekta. Kunden ville hitta en lösning som kunde minska vattenförbrukningen och stopptiden, samtidigt som de fortsatte använda sin befintliga utrustning.

Lösningen

Ecolabs tekniska experter besökte anläggningen för att granska kundens verksamhet och ta reda på var det fanns möjligheter att förbättra den operativa effektiviteten. De upptäckte att den inledande fasen i deras befintliga rengöringsmetod, som involverade en blötläggningsperiod i en kombination av olika råmaterial, ledde till hög vattenförbrukning och långa rengöringstider.

Efter besöket på anläggningen analyserade Ecolab smutsprover och genomförde laboratorietester under de förhållanden som rådde på anläggningen för att identifiera det optimala rengöringsmedlet. Testresultaten visade att Ecolab MCL B var den perfekta lösningen. Detta alkaliska rengöringsmedel är utformat för att avlägsna pigmenterad smuts och blandningar med mineralinnehåll som är vanligt förekommande i kosmetikabranschen.

Det hade bättre spridningsegenskaper än kundens befintliga rengöringsrutiner och gav bättre rengöringsresultat för smuts med mineralinnehåll – på kortare tid.

Den rekommenderade rengöringsrutinen infördes på anläggningen under en provperiod. Provperioden blev väldigt framgångsrik och uppnådde samma resultat som under laboratorieförhållanden, vilket ledde till att företaget ersatte sin tidigare rengöringsrutin.

Resultat

När man började använda MCL B såg kunden snabbt resultat i form av en optimerad rengöringsprocess som dessutom gav andra fördelar.

Bara i den här rutinen lyckades kunden minska sina rengöringskostnader med 50 000 dollar per år, samtidigt som man minskade sin vattenförbrukning med 114 000 liter per år. Den kortare stopptiden som uppnåddes med MCL B sparade 63 timmars produktionstid, vilket betyder att man kan öka tillverkningen med 10 batcher om året.

Ecolab’s MCL B Alkaline Detergent case study statistics.

Ecolab MCL B


Högpresterande flytande alkaliskt rengöringsmedel för avlägsnande av pigmenterad smuts i ett steg:

Effektivt: MCL B är perfekt för att avlägsna pigmenterad smuts och smuts med mineralinnehåll, som foundations, solskyddskrämer, ansiktsmasker med mera.

Inga tillsatser krävs: MCL B är utformat för att användas som enda rengöringsmedel, är lättanvänt och eliminerar behovet av att använda en andra doseringspump.

Så här ger Ecolab mervärde:

Site Surveys Icon

Platsinspektioner

Ecolab erbjuder anläggningsbesiktningar av ett utbildat tekniskt team för att granska nya eller befintliga tillverknings- och rengöringsrutiner.

MERVÄRDE+

 • Tekniska rekommendationer anpassas efter dina viktigaste målsättningar och resultatindikatorer (säkerhet, vattenbesparingar, effektivitet osv.)
 • En formell rapport sammanfattar potentiella besparingar
 • Ger en implementeringsstrategi som minimerar störningar i produktionen
Lab Studies Icon

Laboratoriestudier

Ecolab har ett laboratorieteam som kan analysera smuts, identifera restprodukter och testa prover.

MERVÄRDE+

 • Ger snabbare och mer användbara rengöringsrekommendationer
 • Säkerställer att kemikalielösningen är effektiv mot just din unika smuts
 • Bidrar till att bestämma optimal utspädning och implementering
Disinfection Icon

Desinficering med kemikalier jämfört med vatten

Ecolab kan hjälpa dig att införa en validerad strategi för rengöring av CIP-system som använder registrerade kemiska desinfektionsmedel istället för vatten och värme.

MERVÄRDE+

 • Sparar vatten, vilket kan bidra till uppfyllnad av hållbarhetsmål
 • Minskar energi- och tidsåtgången genom att eliminera behovet av att värma vatten till önskad temperatur
Validation Icon

Hjälp med validering

Ecolab kan erbjuda hjälp med den komplicerade valideringsprocessen och ändrade kontroller via vägledning och dokumentation.

MERVÄRDE+

 • Vägledning om:
  - Utformning och utveckling av rengöringsrutiner
  - Validering av rengöringsrutiner
  - Kontinuerlig kontroll av rengöringsrutiner
 • Hjälper dig att säkerställa fortsatt efterlevnad av lagstadgade krav och godkännandekriterier
Dedicated Team Icon

Dedikerat efterlevnadsteam

Ecolab utnyttjar sin branschexpertis för att erbjuda insikter och vägledning om vad som förväntas enligt gällande regelverk, trender och tillgängliga verktyg för att säkerställa regelefterlevnad, samt produktsäkerhet och -kvalitet.

MERVÄRDE+

 • Hjälp att säkerställa efterlevnad av god tillverkningssed för att se till att rengöring och sterilisering uppfyller kraven på produktsäkerhet och -kvalitet
 • Hjälp att implementera valideringsrutiner som uppfyller lagstadgade krav
Customer Training icon

Kundutbildning

Ecolabs team består av experter som hjälper dig att implementera, hantera och bibehålla rutiner som uppfyller kraven på kvalitet och regelefterlevnad.

MERVÄRDE+

 • Få användbara strategier om bästa praxis och implementering från erfarna tekniska experter
 • Minska felsökningstiden med support på anläggningen och processutbildning för att snabbt åtgärda problem
Ecolab expert with a client in a manufacturing plant

Begär en kostnadsfri genomgång

Vill du veta hur din anläggning kan bli lika framgångsrik? Begär en kostnadsfri genomgång för att ta reda på hur Ecolab Life Sciences kan hjälpa dig att minska stopptiden och öka produktiviteten genom att optimera dina rengörings- och steriliseringsrutiner.

Relaterade framgångshistorier

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga relaterade framgångshistorier hittades.