Ecolab's Exelerate Tufsoil being sprayed.

Exelerate Tufsoil

En uppskattad djuprengöringslösning

Avlägsna kraftiga kolbeläggningar i ugnar

Utmaningen

En kund hade problem med besvärliga kolbeläggningar på de inre ytorna i sina ugnar. Deras befintliga process, som omfattade skumrengöring följt av ett CIP-rengöringsprogram, lyckades inte avlägsna ansamlingarna utan att hygienteamet behövde ingripa.

Kunden behövde följande:

 • Synligt bättre resultat 
 • Kortare förberedelsetid för utrustning
 • Energibesparingar 
 • Lägre arbetskostnader 
   

Fynd under innovationstestet

 • Tufsoil löste upp synliga kolbeläggningar på ugnsytor. Nedbrytningen av kol syntes så fort produkten hade applicerats på ytan.
 • Kunden upptäckte att appliceringen var enkel även på tuffa områden tack vare Moby-gelapplikatorn. Inget manuellt ingripande krävdes, och det fanns inga säkerhetsproblem vad gällde koncentrationen. 
 • Ingen nedkylningstid eller manuell rengöring krävdes, vilket gjorde att ugnen kunde tas i bruk igen snabbare. 
 • Överlag levererade Tufsoil stora förbättringar jämfört med applicering av den traditionella alkaliska skumprodukten. 
   


Årlig effekt

Clock icon.

Förbättrad produktivitet

1 sparad timme per rengöring

Fork, knife, and spoon icon.

Ökad livsmedelssäkerhet

Bättre kvalitetsefterlevnad

Avlägsna tuff smuts från fristående fritöser – bättre effektivitet och kvalitet

Utmaningen

En kund hade problem med tuff smuts i sina fristående fritöser. Undermåliga rengöringsresultat ledde till effektivitetsproblem och potentiella problem med kvalitetskontroll. Kunden hade kämpat med det här problemet länge och hygienteamet började bli modfällda.

Kunden behövde en bättre lösning för att:

 • avlägsna kraftiga kolbeläggningar på värmeelement
 • avlägsna tunga beläggningar på kåpor, filter, undersidor och band
 • uppnå resultat utan spraykulor

Ecolabs innovation

Kunden valde Ecolabs kompletta Exelerate Fryer-program:

 • Detta inkluderade den nya Exelerate Tufsoil-gelen som appliceras enkelt och säkert med den nya Moby-applikatorn 
 • Exelerate HSI användes precis innan urkokning
 • Under urkokningen fortsatte kunden använda Mip SCA som kemikalie, men koncentrationen ökades för mer djupgående rengöring och Topaz HD3 eller Topaz HD2 tillsattes för att skapa ett skum
   


Årlig effekt

Clock icon.

Förbättrad produktivitet

2 sparade timmar per rengöring

Fork, knife, and spoon icon.

Ökad livsmedelssäkerhet

Bättre kvalitetsefterlevnad

Relaterade framgångshistorier

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga relaterade framgångshistorier hittades.