På väg mot större vattenbesparingar med smart teknik

Ford Logo

Inblick

När det gäller vattenhantering ligger Ford Motor Company i framkant. Förtaget har minskat sin vattenförbrukning med över 10 miljarder gallon sedan 2000 och siktar mot ytterligare 30 procents reducering per fordon från 2015 till 2020. Dess långsiktiga ambition: noll drickvattensanvändning i tillverkningen.

För att förbättra effektiviteten och minska vattenförbrukningen på sin monteringsanläggning i Chicago arbetade Ford tillsammans med Nalco Water.

Ford Motor Company har minskat sin vattenförbrukning med över 10 miljarder gallon sedan 2000 och siktar på att minska den med ytterligare 30 procent per fordon från 2015 till 2020.

ecolabservicetruckicon

Innovation

Partnerskapet fokuserade på två områden som är särskilt beroende av vatten:

  • Kyltorn som konsumerar stora mängder vatten och har operationella utmaningar som kalkbeläggningar, korrosion, föroreningar och biologisk tillväxt – samtliga påverkar såväl vattenförbrukningen som prestanda och kostnader.
  • Förbehandlingsbad där metall behandlas innan den målas – en process som också förbrukar mycket vatten.  För att förbättra effektiviteten ville Ford kontinuerligt övervaka vattennivån när baden fylldes på.

Nalco Water implementerade två projekt för att hjälpa anläggningen att använda vatten på ett mer effektivt sätt:

  • 3D TRASAR™-tekniken, en digital lösning för ”ansluten kemi”, installerades för att optimera prestandan i kyltorn och minska vattenförbrukningen. Systemet övervakas kontinuerligt av Ecolab Global Intelligence Center, som kan lösa problem i realtid och därmed förhindra betydande vattenförlust.
  • Realtidsövervakning av vattenflödesdata plus omedelbara varningar vid flödesrelaterade problem bidrar till att säkerställa vattenbesparing och processeffektivitet i förbehandlingsbad för biltillverkare. Tidigare kunde problemidentifikation och lösningar ta dagar eller till och med månader.

Cirkulära vattenstrategier (återanvändning av vatten) spelar också en betydande roll i anläggningens framtida vattenhanteringsstrategi. Nalco Water samarbetar med Ford med att implementera teknik som eventuellt kommer att leda till en betydande minskning av vattenförbrukningen genom återanvändning av fosfatsköljvatten. Anläggningen utvecklar processer för att möjliggöra återanvändning av en del av förbehandlingsvattnet vilket kommer att minska behovet av att använda kommunalt vatten.

eROI Icon

Årlig besparing

VATTEN

Minskad användning av färskvatten:

23 miljoner

gallon på fyra månader. Detta motsvarar det årliga dricksvattenbehovet för mer än

79 000 människor

 

Potential att spara ytterligare

55 miljoner

gallon per år genom återanvändning av fosfatsköljvatten

KOSTNADER

Besparingar från minskad vattenanvändning motsvarande mer än

186 000 USD

per år

 

Potential att spara ytterligare

481 000 USD

genom återanvändning av fosfatsköljvatten

Sammanlagd kostnadsbesparing

186 $

tusen

varje år

Liknande berättelser

Besökare som läste den här historien läste även

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.