BLI AV MED OHYRA PÅ EKOLOGISKT VIS I BRASILIEN

waterdropicon

INSIKT

En global kund inom livsmedel och drycker i Brasilien var på jakt efter ekologisk certifiering för en ny serie med mellanmål. Ecolab Pest Elimination hade arbetat med företaget i många år och administrerat bekämpningsmedel tre gånger i veckan. För att tillverka ekologiska mellanmål behövde företaget anpassa sina processer och hitta en lösning som uppfyllde kraven för ekologisk certifiering.

Den befintliga skadedjursbehandlingen krävde ett produktionsstopp på 12 timmar varje gång bekämpningsmedel användes, så att vattnet som användes i lösningen skulle hinna avdunsta och man skulle hinna med en genomgående rengöring. Anläggningen såg en möjlighet att inte bara förbättra sitt utbud, utan även den operativa effektiviteten och lönsamheten. Den nya lösningen åstadkom allt detta och ledde till en ökning i lönsamheten med 30 procent.
ecolabservicetruckicon

INNOVATION

En tjänstespecialist från Ecolab Pest Elimination inspekterade anläggningen och rekommenderade strukturella förbättringar och hygienlösningar.

Inne på anläggningen gjorde Ecolab följande:

  • Ökade antal inspektioner, feromonfällor och limfällor på fabriksgolvet. Detta ledde till snabbare identifiering och infångande av insekter som hade tagit sig in på anläggningen.
  • Bytte till ekologiska produkter. Dessa omfattade nimolja, ett naturligt bekämpningsmedel som finns i fröna från nimträd, och diatomit, ett fint pulver tillverkat av otroligt små, förstenade algliknande växter.

Ecolab introducerade även programmet Global Large Fly. Det använder en innovativ, utifrån och in-metod med fokus på att hitta den bakomliggande orsaken till förekomsten av stora flugor och lösa problem innan flugorna når interiören, vilket minskar riskerna förknippade med livsmedelssäkerhet och stora flugor. Nyckelelementet är flugstationen Stealth™, en reflekterande enhet som drar till sig flugor innan de kan ta sig in på anläggningen.

Kunden fick ekologisk certifiering för den nya produktserien. Och utan det driftstopp som krävs efter användning av bekämpningsmedel kunde anläggningen tjäna in en hel produktionsdag per månad (24 timmar), en ökning av produktiviteten med 3,3 procent.