wind turbines on hill

Tack vare ett vindkraftsavtal kan Ecolab sänka sina växthusgasutsläpp med 25 procent

Tack vare ett nytt avtal om förnybar energi kommer Ecolab att minska sina växthusgasutsläpp med en fjärdedel innan 2020. Så här kommer det att gå till.

Minskningen på 25 procent av klimatvärmande CO2-utsläpp är resultatet av ett virtuellt energiköpavtal (VPPA) med Clearway, som producerar förnybar energi. Avtalet undertecknades tidigare i år.

I början av nästa år kommer Clearway att börja bygga Mesquite Star-projektet, en vindpark på 418 megawatt i Fisher County i Texas. Ecolab kommer att delta i 100 megawatt av den kapaciteten, vilket motsvarar den energi som krävs för att driva 27 000 enfamiljshushåll i ett år.

”Precis som de flesta företag försöker vi på Ecolab alltid att göra saker på ett bättre sätt”, sa Emilio Tenuta, Vice President of Corporate Sustainability på Ecolab, i ett blogginlägg. ”Ibland sker framsteg sakta men säkert, och ibland kan vi ta stora kliv framåt. I och med detta nya avtal om vindenergi tar vi ett stort steg.”

Oron över växthusgasutsläpp nådde en ny nivå när FN:s internationella klimatförändringspanel släppte en ny rapport i oktober. Rapporten visade att den globala uppvärmningen måste hållas under 1,5 grader jämfört med tidigare nivåer innan industrialiseringen. FN:s experter anser inte längre att det tidigare målet på under 2 grader är säkert för världen.

Den nationella klimatbedömningen som USA:s regering publicerade i slutet av november gjorde frågan ännu mer akut.   Bedömningen varnade för att de effekter av klimatförändringarna som vi kan se redan idag, som torka, skogsbränder och högre havsnivåer, kommer att ge allt värre, negativa effekter och hotar att minska USA:s BNP med upp till 10 procent innan århundradets slut.   

”Vårt mål till 2030 är att spara 300 miljarder gallon vatten. Minskningarna i energiförbrukning och växthusgasutsläpp blir proportionerliga.”

Emilio Tenuta, Vice President of Corporate Sustainability
Att uppnå målet på 1,5 grader kommer att kräva åtgärder från både myndigheter, individer och privata företag. ”I och med den minskning av växthusgaser som värmer upp planeten på 25 procent som vi kommer att uppnå senast 2020 drar Ecolab sitt strå till stacken”, sa Tenuta.

Ecolab kommer att köpa energi från vindparken i Texas, liksom en rad andra företag. Under de senaste åren har VPPA blivit ett populärt sätt för företag att få en större andel förnybar energi i sin energimix. Bara under 2018 är amerikanska företag på väg att underteckna avtal om förnybar energi på 5 gigawatt, vilket är rekord.   

Vindparken Mesquite Star kommer att börja producera elektricitet 2020. Det gröna energiavtalet på 100 megawatt med Clearway förväntas täcka 100 procent av företagets årliga inhemska energiförbrukning i USA, vilket gör att företaget når sitt globala mål för växthusgasutsläpp med råge. Detta nya VPPA följer ett avtal mellan Ecolab och Clearway från 2015 om 5 megawatt solenergi.

Även om det är ett stort steg framåt för Ecolab gör företaget störst skillnad genom sitt arbete med kunderna, sa Tenuta. ”Under 2017 hjälpte vi våra kunder att spara 170 miljarder gallon vatten, 12 biljoner BTU energi och undvika 1,4 miljarder pund i CO2-utsläpp. Vårt mål för 2030 är att spara 300 miljarder gallon vatten. Minskningarna i energiförbrukning och växthusgasutsläpp blir proportionerliga.”


Relaterade framgångshistorier

Vi samarbetar med kunder för att lösa deras största utmaningar

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga relaterade berättelser hittades