Hjälper ADM att spara 2,3 miljarder gallon vatten

waterdropicon

INSIKT

Som ett av världens största företag inom livsmedel och jordbruk befinner sig Archer Daniels Midland (ADM) Company än en gång vid ett vägskäl med flera kritiska, globala utmaningar. Världens befolkning ökar, och människor blir rikare. Högre inkomster leder till föränderliga dieter, och allt fler flyttar från landsbygden till städerna. Till följd av dessa trender växer och utvecklas kraven på livsmedel, vatten och energi.


ADM spelar en viktig roll vad gäller att förse världen med mat och ser miljöansvar som ett av sina kärnvärden. I enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling har företaget följande mål:

  • Minska intensiteten i vattenförbrukningen med 15 procent senast 2019
  • Minska intensiteten i energiförbrukningen med 15 procent senast 2020
  • Minska intensiteten i växthusgasutsläppen med 15 procent senast 2020
ecolabservicetruckicon

INNOVATION

ADM samarbetade med Ecolab för att utveckla en hållbar process för att främja förbättringar inom vattenhantering i hela sin globala verksamhet. Genom att utnyttja båda organisationernas styrkor har ADM implementerat 212 Ecolab-projekt globalt sedan 2012.De har minskat energi- och vattenförbrukningen och samtidigt främjat verksamhetsresultatet.


Bästa praxis genom teknik och automatisering var avgörande för denna framgång. Ett exempel är användningen av 160 enheter med 3D TRASAR™-tekniken för vattenkylning runt om i världen. 3D TRASAR erbjuder övervakning och kontroll av kylsystem i realtid för att optimera vattenförbrukningen. Tekniken hjälper ADM att minska vattenförbrukningen och återanvända vatten på sina anläggningar samt att använda gråvatten (återanvänt vatten) i sina processer, vilket ökar vattendragens resiliens på lokal nivå.


Till följd av samarbetet med Ecolab har ADM kunnat agera mer effektivt och samtidigt sparat på naturresurser. Detta har minskat driftkostnaderna markant och hjälpt företaget att nå sina hållbarhetsmål.

Archer Daniels Midland (ADM) spelar en viktig roll vad gäller att förse världen med mat och ser miljöansvar som ett av sina kärnvärden. Genom sitt samarbete med Ecolab har ADM minskat verksamhetskostnaderna samtidigt som man har kunnat spara naturresurser, som vatten och energi.
Visa alla historier
ADM case study eROI bar

Lösningar