Lotte Chemical

Hjälper Lotte Chemical att rena luften för att uppnå sina miljöpåverkansmål

Totalt värde på 15,8 M USD

Lotte Chemical logo

Insikter

Lotte Chemical har sitt säte i Seoul, Sydkorea och är ett av världens största kemikalieföretag. Det tillverkar syntetiska hartser och andra kemiska produkter som används i material som polystyren, en mångsidig plast som är vanligt förekommande i livsmedelsförpackningar, hushållsapparater, leksaker och andra varor.

För att säkerställa processens integritet samt att de produkter som tillverkas på företagets anläggning i Daesan transporteras och förvaras på ett säkert sätt använde Lotte Chemical en polymeriseringshämmare (en kemisk förening som bidrar till att stabilisera tillverkningsprocessen) tillsammans med DNBP, en kemikalie som bromsar kemiska reaktioner.

DNBP är en mycket giftig, hälsofarlig kemikalie som producerar kväveoxider när den förbränns, vilket bidrar till luftföroreningar. Många tillsynsmyndigheter har begränsat användningen av DNBP, inklusive Koreas miljömyndighet. Som del av sina insatser för att skapa en bättre och hållbarare framtid ville Lotte Chemical ersätta DNBP med en säkrare, mindre giftig lösning.

Åtgärder

Företaget valde en hållbarare lösning – PRISM™, ett antifoulingprogram med två komponenter som utvecklats av Nalco Water, Ecolabs vatten- och processhanteringsverksamhet.

Tester och rigorösa tekniska utvärderingar visade att Nalco Waters lösning presterade lika bra som DNBP och genererade signifikant mindre kväveoxider. På grund av detta implementerade Lotte Chemical antifoulningprogrammet för att skydda viktiga tillgångar och öka effektiviteten i tillverkningsprocessen.

Lotte Chemical

Resultat

Förutom de miljömässiga fördelar som uppnåddes via bytet till Nalco Waters program undvek Lotte Chemical ett större kapitalutlägg som skulle ha krävts för att uppfylla de striktare utsläppskrav för DNBP-användning som införts av Koreas miljömyndighet. Det ökade dessutom den operativa effektiviteten genom att kraftigt minska behovet av karbamid, ett råmaterial som används vid tillverkning av kemikalier.

I slutändan hjälpte det nya tillvägagångssättet Lotte Chemical att både sänka sina kostnader, införa en mer hållbar lösning och förbättra säkerheten för både anläggningen och personalen.

Lösningar i fokus


Resultaten i den här fallstudien är specifika för just den här kunden och kan variera för andra kunder baserat på faktorer och förhållanden i verksamheten.


Relaterade framgångshistorier

Vi samarbetar med kunder för att lösa deras största utmaningar.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga relaterade berättelser hittades