Food and beverage processing machinery.

Insikter om manuell rengöring

10-minutersrengöring för att minska allergener

Utnyttja rengöringstiden till fullo med MCI

Utmaningen
En kund behövde korta rengöringstiden med 10 minuter per rengöringstillfälle. De flesta av kundens produkter innehöll allergener och dessa varierade efter varje produktbyte. Dessutom var det viktigt att kontrollera att varje rengöring utfördes i enlighet med gällande standard.

 

Ecolabs lösning
Kunden valde Manual Cleaning Insights (MCI). MCI bevakar och mäter manuella rengöringsåtgärder digitalt för att ge tydliga insikter som säkerställer kontrollerade och tillförlitliga resultat. Nu använder kundens kvalitets- och teknikteam MCI för att visa att all rengöring utförs i enlighet med instruktionerna i rengöringsrutinerna. Om man får ett klagomål om allergener används MCI-data för att skicka tillbaka det till den som har gett upphov till problemet, så att denne kan gå igenom och justera sina rutiner.

MCI fick kunden att känna sig trygga i att deras nya validerade rutiner var effektiva, vilket genererade 720 000 USD i produktivitet.


Årlig effekt

Icon with person and bar graph.

Förbättrad produktivitet

720 000 USD genererades

Water saving icon.

Vattensäkerhet

390 kubikmeter per år

Clock icon.

Tidsbesparingar*

1 timme per dag
360 dagar

Fork, knife, and spoon icon.

Ökad livsmedelssäkerhet

Konsekvent rengöring och desinficering av anläggningen

*Besparingarna baseras på 10 minuters tidsbesparing per rengöring, 6 rengöringar per dag. Vattenflöde på 18 l per minut. 360 dagar/år


Relaterade framgångshistorier

Besökare som läste den här historien läste även:

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga relaterade framgångshistorier hittades.