Food and Beverage processing plant.

Desinfektionsmedel utan sköljning

Stor effekt på produktivitet, energi, vatten och livsmedelssäkerhet.

Mer produktionstid med desinfektionsmedlet Octodes FP

Utmaningen
En kund inom köttproduktion behövde optimera rengöringen av ett stort styckrum (1 500 kvadratmeter) som främst var utrustat med transportband. De ville även öka hållbarheten genom att använda mindre klor samtidigt som livsmedelssäkerheten bibehölls.  Dessutom behövde de begränsa rengöringstiden till bara fyra timmar.

 

Ecolabs lösning
Kötthanteringsanläggningen använder nu Topaz CL4 som inledande rengöringssteg i styckrummet, följt av Octodes FP för desinficering. Octodes FP är ett flytande ytdesinfektionsmedel som innehåller blandade persyror. Det är effektivt i kallt vatten och behöver inte sköljas bort. Med hjälp av Ecolabs innovationer har anläggningen lyckats optimera rengöringsprocessen, öka hållbarheten och uppnå den ökade produktionstid man behövde.

Potentiella ytterligare fördelar:

 • Effektivare tidsutnyttjande för operatörer
 • Energibesparingar eftersom vattnet inte behöver värmas
 • Lägre luftfuktighet i bearbetningsmiljön
 • Bättre mikrobiologiska resultatÅrlig effekt

Infoga beskrivande SEO-text här

Clock icon.

Ökad produktionstid

400 sparade timmar (170 000 euro)

Lightbulb icon.

Energibesparingar

105 000 kwh (36 000 euro)

Water saving icon.

Vattenbesparingar

2 000 kubikmeter (10 000 euro)

Fork, knife, and spoon icon.

Livsmedelssäkerhet

Bättre mikrobiologiska resultat

Lägre kemikalieförbrukning och bättre processeffektivitet

Utmaningen
En kund inom köttproduktion ville sänka kostnaden för sin kemikalieförbrukning och samtidigt bibehålla eller förbättra livsmedelssäkerheten och rengöringsrutinerna.

Innovation
Kunden började prova Octodes FP, som används i kallt vatten, i 3 steg:

 • Prova på bordsytor
 • Prova i hela produktionslinjen
 • Prova på hela anläggningen

Anläggningen utförde omfattande tester av hållbarhet, produktkvalitet och kemikalierester under alla steg:

 • Produkten missfärgades inte
 • Hållbarheten påverkades inte
 • Mikroresultaten mättes

Ytterligare fördelar:

 • Lägre kontamineringsrisk
 • Mindre rengöring med sura rengöringsmedelÅrlig effekt

Cost savings icon.

Kostnadsbesparingar

50 % lägre kostnad för desinfektionsmedel

Icon with person and bar graph.

Arbets- och processeffektivitet

84 % övergripande minskning av volym, leveranser och förvaring av desinfektionsmedel

Fork, knife, and spoon icon.

Resultat inom livsmedelssäkerhet

Mikroresultat för TVC och listeria fick alla godkänt


Relaterade framgångshistorier

Besökare som läste den här historien läste även:

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga relaterade berättelser hittades