Samarbete för att tillhandahålla hälsosamma miljöer och säkra livsmedel på kryssningsfartyg i Medelhavet

reception area in a GNV cruise ship

Situationen

GRANDI NAVI VELOCI (GNV) är ett stort, italienskt rederi inom kustsjöfart och passagerartransport i Medelhavet. Ecolab har arbetat med denna branschledande kund sedan de sjösatte sitt första fartyg, Majestic, 1993. Under detta 25 år långa partnerskap har GNV och Ecolab samarbetat med en gemensam strategi, samtidigt som de har strävat efter att minimera miljöpåverkan.

Företaget är verksamt på 11 internationella rutter och 7 inhemska rutter mellan Italien (däribland Sardinien och Sicilien), Tunisien, Marocko, Spanien, Frankrike, Albanien och Malta.

Några av destinationerna är Genua, Civitavecchia, Neapel, Palermo, Termini Imerese, Olbia, Porto Torres, Barcelona, Tunis, Tanger, Nador, Sète, Bari, Durrës och Malta.

Under 2018 hade GNV mer än 1,7 miljoner passagerare och färdades mer än 2,4 miljoner lanemeter.

Hygien och livsmedelssäkerhet är mycket viktigt för att förhindra sjukdomar och åkommor som sprids via mat ombord. 14 hubbar betjänar fartygen på deras rutter världen över och Ecolab tar hand om viktiga områden på GNV:s kryssningsfartyg, från kök till hushållning och tvätt. Dessutom hjälper Ecolab till att utbilda besättningsmedlemmar så att de agerar säkert och effektivt.

Hållbarhet är väldigt viktigt för GNV, som strävar efter att hela tiden minska sitt miljöavtryck. Med det målet började GNV samarbeta med Ecolab för att övervaka hela verksamheten och alla rutiner ombord för att minska avfall och optimera resurserna.

lady with APEX data on her tablet

Lösningen

Ecolab samarbetade med GNV för att ändra företagets syn på hållbarhet ombord i och med introduktionen av APEX™ Technology, som inte bara ser till att de har kontroll över maskindisken med hjälp av smarta förpackningar, utan även spårar nyckeltal för övervakning i realtid och kontinuerlig förbättring. 

APEX:s fasta sammansättning leder till en markant minskning av vatten- och plastförbrukningen för GNV, förutom den ökade säkerhetsnivå som uppnås i och med att produkten är säker att röra vid och 100 procent spillsäker.

Engångsförpackningar minskar användningen av plast och underlättar doseringen. Åtgärdsrapportering och varningar i realtid gör det enkelt att genast identifiera och åtgärda eventuella problem som kan uppstå. Denna rent efter första gången-metod bidrar till att spara vatten och energi, då omtvätt inte är nödvändigt. Därmed minimeras även kostnaderna.

Garbage pin with emty plastic bottles and canisters

Resultatet

Det fortlöpande samarbetet mellan GNV och Ecolab har under åren bidragit till följande:

  • minskad användning av plast med 50 procent med hjälp av solid teknik
  • minskad vatten- och energiförbrukning med 10 procent genom övervakning och kontroll av systemdrift
  • 20 procent längre livslängd för porslin genom förbättrade staplings- och tvättprocesser
  • ökad medvetenhet bland besättningsmedlemmar vad gäller säkerhet och procedurer för förbrukningsoptimering, vilket ger GNV:s medarbetare möjlighet att vidta omedelbara åtgärder vid kritiska problem.
Visa alla historier

LIKNANDE berättelser

Läs mer om hur vi samarbetar med kunder för att lösa deras största utmaningar

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.