Kraft Hero

Kraft Heinz får hjälp med att öka livsmedelssäkerhet, hållbarhet och besparingar

Inblick

För Kraft Heinz, en av världens största livsmedels- och dryckesföretag, är livsmedelssäkerhet av yttersta vikt. Deras anläggning i centrala Kalifornien vände sig därför till Ecolab för att få hjälp med att säkerställa regelbunden rengöring på alla nivåer – mikrobiologisk, fysisk och kemisk. Målet var att implementera proaktiva, ändamålsenliga och effektiva lösningar som inte bara skulle höja säkerheten utan också ge en effektivare användning av resurser.

ecolabservicetruckicon

Innovation

Ecolabs team av experter hittade en lösning: 3D TRASAR™ CIP-teknik (clean in place) för två av anläggningens system. Tekniken övervakar kontinuerligt kontrollerna som följer anläggningens rengörings- och steriliseringsprestanda. Det samlar in data direkt från anläggningens PLC via en smartbox, som skickar den till en säker server. Ecolabs analytiker tolkar all data och rekommenderar korrigeringar som kunden och Ecolabs Account Manager på plats sedan kan införa.

Tekniken identifierade och löste ett antal problem, bland annat lagades en läcka i värmeväxlarventilen, vilket minskade tvättiden och sänkte behovet av att använda kemiska desinfektionsmedel med 50 procent. Kombinationen av 3D TRASAR CIP-teknik och Ecolabs anpassade service hjälpte anläggningen att uppnå energibesparingar samtidigt som livsmedelssäkerheten förbättrades och de totala kostnaderna sänktes med 244,000 USD.

Få en CIP-utvärderingLadda ned den här framgångshistorien
Kraft eROI


Relaterade framgångshistorier

Besökare som läste den här historien läste även:

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga berättelser hittades