VI HJÄLPER KUNDER ATT MÖTA SINA HÅLLBARHETSMÅL

Apenheul Primate Park i Nederländerna är en park i skogsmiljö där närmare 300 apor bor. Aporna strövar omkring i parken tillsammans med besökarna. Apenheul idkar naturvård i praktiken genom att starta och stödja projekt som skyddar människoapor och deras naturliga livsmiljöer runt om i världen. Att hitta en leverantör som kunde hjälpa parken att upprätthålla en hållbar verksamhet, med fokus på miljön, var en viktig förutsättning för att Apenheul skulle kunna leva upp till sin verksamhetsmodell och hållbarhetspolicy.

ETT MASKINDISKSYSTEM SOM ÖKAR DEN OPERATIVA EFFEKTIVITETEN OCH SAMTIDIGT MINIMERAR MILJÖPÅVERKAN

APEX HJÄLPER DIG ATT KONTROLLERA DIN MILJÖPÅVERKAN


RENGÖR SÄKERT: Inga krav på personlig skyddsutrustning och en kemikalisk sammansättning som inte innehåller klorin (Apex Ultra NC, Apex Power Xtra och Apex Power Xtreme)1

SPARA ENERGI: Spara upp till 3 712 KWh årligen... motsvarar över 400 dagars energiförbrukning i ett genomsnittligt hushåll2

SPARA VATTEN: Sparar upp till 27 557 liter vatten varje år3... tillräckligt för att fylla över 340 badkar!4

REDUCERA AVFALL: Minskar mängden plastavfall med upp till 63 kg per år5... motsvarar över 1200 tomma 2-litersflaskor!

1Ingen av produkterna i Apex-sortimentet kräver personlig skyddsutrustning och många innehåller ingen klorin (Apex Power NC, Apex Ultra NC, Apex Power Xtra, Apex Power Xtreme, Apex Metal Protection), 2 Ett genomsnittligt hushåll i Storbritannien använder 3,000 kWh per år enligt OFGEM, januari 2011. Faktablad 96. www.ofgem.gov.uk3 Baserat på 200 rack per dag och en minskning av antalet rack med 10 % i en genomsnittlig restaurang, 4 Duschar jämfört med bad: fakta, siffror och missuppfattningar. Nov 2011, Waterwise.org.uk, 5 gentemot 20-litersbehållare, baserat på 200 rack per dag i en genomsnittlig restaurang.

Liknande berättelser

Besökare som läste den här historien läste även

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.