Det resurssparande sättet att tillfredsställa gäster på

Laundry machine icon.

Inom hotellbranschen finns det inget viktigare än gästnöjdhet. När en General Manager för ett hotell med begränsad service märkte av otillräckliga resultat bland hotellets tvätt ringde hon till Ecolab.

Hotellet höll hög standard, visade ett starkt engagemang för att göra sina gäster nöjda och hade en General Manager som förstod att kvaliteten på textilier i längden kan påverka kundlojalitet. Samtidigt arbetade hotellets controller för att minska kostnaderna och förbättra den operativa effektiviteten. Vi hittade en lösning för båda parter.

En lösning som både främjar operativ effektivitet och kundnöjdhet.

Vi rekommenderade vårt unika Aquanomic tvättsystem, inklusive produkter, processer och doseringsutrustning. Det levererar de rena, vita och mjuka resultat som gästerna förväntar sig.

Genom färre tvättsteg och lägre vattenförbrukning och -temperatur minskade systemet vatten- och energiförbrukningen med upp till 40 procent, vilket i sin tur sänkte nyttjandekostnaderna.

Det bästa av allt var att systemet förbättrade tvättresultaten avsevärt och levererade de rena, vita och mjuka resultat som gästerna förväntar sig.

Visa alla historier

Liknande berättelser

Besökare som läste den här historien läste även

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.