Coronavirus: Försiktighetsåtgärder i samband med infektionskontroll​​​​​​​ för COVID-19 i sjukvården

Ecolabs desinficeringsmedel är effektiva mot coronaviruset (COVID-19).

Ecolab Healthcare Infection Control Precautions for 2019-nCoV

Mänskliga coronavirus1 är vanliga över hela världen och orsakar normalt mild till måttlig sjukdom. Två nya mänskliga coronavirus, MERS-CoV och SARS-CoV, har orsakat allvarlig sjukdom. Ett nytt coronavirus, 2019-nCoV, som orsakar akut sjukdom i andningsorganen upptäcktes under 2019 och orsakar stor oro.

Vad är 2019-nCoV akut sjukdom i andningsorganen (2019-nCoV)?2

 • Kinesiska myndigheter identifierade det nya coronaviruset som har sitt ursprung i Wuhan, Kina.
 • Viruset har lett till tusentals bekräftade fall, även utanför Wuhan, och fler fall identifieras i allt fler länder internationellt. Det första fallet i USA bekräftades den 21 januari och i Europa (Frankrike) den 24 januari.
 • Kliniska sjukdomstecken och symtom är bland annat feber och symtom på sjukdomar i de nedre luftvägarna (t.ex. hosta och andnöd).
 • Många patienter i Wuhan, Kina hade enligt tidiga rapporter haft kontakt med en stor marknad för fisk och skaldjur samt djur, vilket tyder på att viruset sprids från djur till människor. Dock rapporteras allt fler patienter inte ha haft någon kontakt med djurmarknader, vilket tyder på att viruset nu sprids mellan människor, även om det är oklart hur enkelt det sprids eller hur länge det kan överleva hos människor. Både MERS och SARS har orsakat allvarlig sjukdom hos människor. Situationen kring 2019-nCoV är fortfarande oklar och utvecklas snabbt. Även om allvarlig sjukdom, däribland sjukdom som leder till flera dödsfall, har rapporterats i Kina har andra patienter drabbats av mildare sjukdom och kunnat lämna sjukhuset. Överföring mellan människor har rapporterats bland sjukvårdspersonal som tog hand om sjuka människor i Kina.

Vilka infektionskontrollerande åtgärder kan sjukvården vidta för 2019-nCoV?3
Även om överföringsdynamiken ännu inte har fastställts rekommenderar CDC och WHO i dagsläget ett försiktigt tillvägagångssätt för patienter som utreds för 2019 Novel Coronavirus:

 • Standardrekommendationer för att förhindra infektionsspridning omfattar att man tvättar händerna regelbundet, täcker mun och näsa när man hostar och nyser samt tillagar kött och ägg noga. Undvik om möjligt närkontakt med patienter som är smittade.
 • Undvik närkontakt med personer som uppvisar symtom på andningsrelaterade sjukdomar, som hosta och nysningar.
 • Patienterna bör ombes bära kirurgiska masker så fort de har identifierats och utvärderas i ett privat rum med dörren stängd. Om det finns ett rum med isolering mot luftburna infektioner är detta att föredra.
 • Sjukvårdspersonal som går in i rummet bör använda vanliga försiktighetsåtgärder, försiktighetsåtgärder för kontakt- och luftburna infektioner samt ögonskydd (t.ex. skyddsglasögon eller ansiktsskydd). Personal som arbetar med infektionskontroll på sjukvårdsinrättningen och lokala sjukvårdsdepartement bör meddelas direkt. Noggrann handhygien och vårdhygien är viktig för dessa isolerande försiktighetsåtgärder.

Vilka handhygiensprodukter är effektiva mot 2019-nCoV?
Att vara noga med handhygienen genom att regelbundet tvätta händerna med tvål och vatten eller använda alkoholbaserade handrengöringsmedel som är effektiva mot höljeförsedda virus är ett av de bästa sätten att undvika överföring av nya patogener. Alla rekommenderade produkter följer EN14476 eller har begränsad spektrumaktivitet mot vacciniavirus i enlighet med EN 14476.

Produkterna som listas nedan är inte tillgängliga i alla länder/regioner. Kontakta din lokala Ecolab-försäljare för information om tillgänglighet.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE ECOLAB-PRODUKT
Alkoholbaserat handrengöringsmedel AniosGel 800
Alkoholbaserat handrengöringsmedel AniosRub 800
Alkoholbaserat handrengöringsmedel AniosGel 85 NPC
Alkoholbaserat handrengöringsmedel AniosRub 85 NPC
Alkoholbaserat handrengöringsmedel Skinman Foam
Alkoholbaserat handrengöringsmedel Skinman Soft Plus
Alkoholbaserat handrengöringsmedel Skinman Soft Protect
Alkoholbaserat handrengöringsmedel Spirigel Complete

Vilka desinficeringsmedel är effektiva mot 2019-nCoV?

Desinficering av hårda, icke porösa ytor är viktigt för att bibehålla en säker miljö och förhindra överföring av nya patogener. Alla rekommenderade produkter följer EN 14476 eller har begränsad spektrumaktivitet mot vacciniavirus i enlighet med EN 14476.

Produkterna som listas nedan är inte tillgängliga i alla länder/regioner. Kontakta din lokala Ecolab-försäljare för information om tillgänglighet.

.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE ECOLAB-PRODUKT
Golv och ytor (koncentrerade produkter) Actichlor Plus
Golv och ytor (koncentrerade produkter) Anios Oxy'Floor
Golv och ytor (koncentrerade produkter) Incidin Active
Golv och ytor (koncentrerade produkter) Incidin Plus (endast effektivt mot DVV-höljeförsedda virus)
Golv och ytor (koncentrerade produkter) Incidin Pro
Golv och ytor (koncentrerade produkter) Surfanios Premium
Ytor (färdigblandat) Aniospray Quick
Ytor (färdigblandat) Anios Quick våtservetter
Ytor (färdigblandat) Incidin Alcohol våtservett
Ytor (färdigblandat) Incidin Foam (endast effektivt mot DVV-höljeförsedda virus)
Ytor (färdigblandat) Incidin Liquid
Ytor (färdigblandat) Incidin Oxywipe
Ytor (färdigblandat) Incidin Oxyfoam/Incidin Oxyfoam S
Ytor (färdigblandat) Sani-Cloth Active
Ytor (färdigblandat)` Surfa'Safe Premium
Ytor (färdigblandat) Wip'Anios Excel
Luftburen desinficering Aseptanios AD

Vilket arbete pågår fortfarande?

 • Undersökning av resenärer från Wuhan, Kina.
 • Begränsning av resor från de centrala kinesiska städerna Huanggang, Ezhou och Wuhan.
 • Fastställning av virusets ursprung, vilket kan leda till rekommenderad vägledning i samband med överföring från djur.
 • Fastställning av sjukdomsförloppet bland sjuka människor och hur de kan ha infekterats.
 • Fastställning av frekvensen och sannolikheten för överföring mellan människor.

Mer information:
Världshälsoorganisationen, Coronavirus: www.who.int/health-topics/coronavirus


Referenser:
1. Centers for Disease Control and Prevention, sammanfattning av Coronaviruset. www.cdc.gov/coronavirus/index.html
2. Centers for Disease Control and Prevention, 2019 Novel Coronavirus. www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html
3. Världshälsoorganisationen, Coronavirus www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/infection-control.html
4. Centers for Disease Control and Prevention, provisoriska rekommendationer för förebyggande och kontroll av infektioner i sjukvården för patienter som utreds för 2019 Novel Coronavirus. www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/infection-control.html
5. Environmental Protection Agency, vägledning för nya virala patogener för antimikrobiella bekämpningsmedel. www.epa.gov/pesticide-registration/emerging-viral-pathogen-guidance-antimicrobial-pesticides

Ecolab Healthcare

Ecolab Healthcare Insights

Vi brinner för att hjälpa vårdsystem och sjukhus att generera kliniskt, operativt och finansiellt värde med hjälp av en programmatisk metod för rengöring på sjukhus genom repeterbara och mätbara arbetsflöde.

Relaterade sjukvårdsartiklar