Demonstration av bästa praxis: ytrengöring i renrum

Kontamineringskontroll i renrum börjar med kunskap om vilka rengörings- och desinfektionsrutiner som är rätt för varje yta och utrymme som ska dekontamineras.

Cleanroom Surface Wiping

VIDEO: BÄSTA PRAXIS FÖR RENRUM: TORKSERVETTER FÖR SMÅ UTRYMMEN

Kontamineringskontroll i renrum börjar med kunskap om vilka rengörings- och desinfektionsrutiner som är rätt för varje yta och utrymme som ska dekontamineras. Den här videon visar hur små ytor i renrum kan rengöras och desinficeras på ett effektivt sätt med hjälp av bästa praxis och våtservetter.

Teknikteamet på Ecolab Life Sciences kan hjälpa dig att säkerställa att bästa praxis tolkas och implementeras korrekt, så att din anläggning uppfyller gällande krav på kvalitet och säkerhet.

Ecolab Life Sciences Insight Articles

Life science

David är en farmakologisk mikrobiolog som har arbetat i olika delar av läkemedelsbranschen, inklusive i primär och sekundär tillverkning av både sterila och icke-sterila beredningsformer, för FMCG, CMO och inom tillverkning för kliniska prövningar.

Andra artiklar om renrum