Insikter om handtvätt till följd av COVID-19

David Keen, Director of Pharmaceutical Microbiology på Ecolab Life Sciences, beskriver sina insikter kring vikten av handtvätt under pandemin och hur budskapet fått genklang både nära och fjärran.

Ecolab | Handwashing Insights from COVID-19

Finns det några positiva följder av den pågående COVID-19-pandemin? Klimatförändringarna och luftkvaliten är självklara, men hur är det i vår bransch? Det är glädjande att se hur både folkhälsoexperter, politiker och kompetenta aktörer inom branschen, som Ecolab, har samma syn på vikten av handtvätt. Förutom att hålla avstånd är detta den i särklass bästa möjligheten vi har att skydda oss från smitta.

Jag behövde nyligen besöka en offentlig toalett. För första gången någonsin såg jag hur män köade vid handfaten för att tvätta händerna. Om detta inte är ett bevis på att vi gjort framsteg och att budskapet gått fram så vet jag inte vad som skulle vara det. Om bättre personlig hygien blir inrotat i människors psyke överallt i världen så kommer det att påverka alla möjliga affärsverksamheter. Läkemedelsbranschen följer redan strikta rutiner för handtvätt som del av sitt åtagande kring att tillverka säkra produkter. Metoder för effektiv handtvätt, som redan är fast rotade i läkemedelsindustrin och sjukvården, anammas nu av allmänheten i ett försök att minska pandemins effekter. Det finns också lärdomar att hämta från den här branschen vad gäller god ytdesinfektion.

Från allra första början betonade Ecolab att handtvätt är den första försvarslinjen. Som mikrobiolog välkomnar jag att man valde att sätta vetenskap före vinst. Samtidigt som världen givetvis har blivit galen efter handsprit gör det faktum att man satte den övergripande bilden i första rummet att jag är väldigt glad att arbeta för Ecolab.

Det som är glädjande att se är att budskapet är detsamma överallt – på nyheterna, från myndigheter och till och med vissa (inte alla) på sociala medier. Som en mikrobiolog som arbetar i den här branschen tycker jag att det är positivt att politiker, sjukvårdspersonal, branschexperter och många fler sluter upp bakom samma budskap. Handtvätt är viktigast av allt! Om du inte kan tvätta händerna, försök använda handsprit istället. Jag har till och med sett Ecolabs piktogram för korrekt handtvätt på internationella nyhetskanaler. Om detta inte bidrar till att förbättra handtvättsrutinerna vet jag inte vad som skulle göra det.

Ecolab Life Sciences Insight Articles

Life science

David är en farmakologisk mikrobiolog som har arbetat i olika delar av läkemedelsbranschen, inklusive i primär och sekundär tillverkning av både sterila och icke-sterila beredningsformer, för FMCG, CMO och inom tillverkning för kliniska prövningar.

Andra artiklar om renrum