Grundläggande tankar kring desinfektionsvalidering – en konversation med Cleanrooom Technology​​​​​​​.

Av Matt Cokely, Ecolab Global Technical Consultant

Cleanroom Technology in conversation with Ecolab

Tillsynsorgan förlitar sig på validering som ett sätt att visa vilka åtgärder som är lämpliga för att minska antalet typer och mängden mikroorganismer på en anläggning. I en intervju med Cleanrooom Technology​​​​​​​ diskuterar Matt Cokely, Global Technical Consultant på Ecolab, det bästa sättet att uppnå detta.

Att testa effektiviteten hos desinfektionsmedel är komplicerat och Cokely nämner problem som kan uppstå och ställa till svårigheter, inklusive felaktig organismberedning eller användningen av ojämna materialytor.

Cokely pratar också om de potentiella fördelarna med validering på flera anläggningar och hur den ”matris”-metod som används tillsammans med Ecolabs Validex™-program kan undvika dyrt och tidsödande dubbelt arbete, effektivisera valideringsprocessen och producera ett robust, väl genomtänkt valideringspaket.

 
Lyssna på konversationen på Cleanrooom Technologys webbplats

_

Om författaren

Ecolab Life Sciences. For Life Sciences. For Life.

Life science

Ecolabs Life Sciences-division är fast besluten att utveckla produkter och tjänster som hjälper våra kunder i läkemedels- och egenvårdsbranschen på bästa sätt.

Relaterade artiklar