Ett nytt tankesätt: rengöring som inger tillförsikt

Fem viktiga överväganden när du vill vara säker på att din anläggning är ren

Open office with two workstations

När rekommendationerna ändras och gäster, medarbetare och studenter ser fram emot att återvända till olika typer av anläggningar – från kommersiella kontor och butiker till skolor och universitet – är det viktigt att inse att renligheten och säkerheten i lokalerna är betydligt viktigare för människors attityder. Människor som tidigare gick in på en toalett och tänkte ”Luktar det rent och ser det rent ut?” undrar nu ”När desinficerades den senast?” Alla anläggningar måste anstränga sig för att få de som besöker dem att känna sig trygga – och detta kräver ett nytt tankesätt: från rengöring för att få det att se snyggt ut till rengöring som inger tillförsikt.


Light bulb Icon

Ökad medvetenhet om folkhälsorisker

Vår kollektiva medvetenhet om vilka hot mot människors hälsa som döljer sig på vanliga platser ökade under det senaste året. I en kundenkät från Ernst & Young sa 7 av 10 människor att de är mer medvetna om hygien och renlighet på företag. Den här medvetenheten kommer att vara mycket längre än den senaste pandemin: alla vet nu mer om hur patogener som influensa, norovirus, MRSA och rentav de virus som orsakar förkylningar kan spridas i slutna utrymmen. Det betyder att våra förväntningar på renligheten i lokaler är högre. Organisationer av alla typer stärkte sina hygienrutiner under det senaste året och Ecolabs forskning visar att konsumenterna vill se lika mycket rengöring och desinficering även efter det att COVID-19-vacciner är allmänt tillgängliga1.

Hand wiping icon

Rengöring för allmänhetens säkerhet

För de flesta organisationer har renlighet traditionellt handlat mest om att ge ett rent intryck: ser utrymmet rent ut? Doftar det rent? De här visuella och luktmässiga tecknen har upplevts som tillförlitliga tecken (ofta undermedvetet) på att en lokal är ren. Men idag vet vi alla att utseendet kan bedra när det gäller renlighet. Organisationer och anläggningar av alla slag – och de som använder dem – har ökat sina kunskaper om allmän miljöhygien. Vi ser nu renlighet som någonting som har direkt anknytning till hälsa och säkerhet på de platser där vi bor, roar oss, handlar, studerar eller arbetar.

Fem viktiga överväganden

När organisationer förändrar sina rengöringsrutiner permanent

 1. Basera rengöringen på vetenskapliga rön
  Rengöring kan ha olika betydelser. Men idag är allmänheten betydligt kunnigare om vetenskapen bakom rengöring, vilket betyder att anläggningar behöver tänka längre än det estetiska. För att kunder, studenter och/eller anställda ska känna sig trygga krävs vetenskapligt baserad rengöring som konsekvent dödar patogener som influensa, norovirus, SARS CoV-2 och de virus som orsakar förkylningar. Genom att samarbeta med ett rengöringsföretag som har djupgående kunskaper om miljöhygien kan du vara säker på att du har implementerat ett robust och heltäckande rengöringsprogram med vetenskapligt bevisade produkter och rutiner som säkerställer att du uppnår den vetenskapligt baserade rengöring som krävs för att dina kunder ska känna sig trygga, både nu och på längre sikt.
 2. Kontrollera att rutiner och rengöringsprotokoll följs
  Du behöver kontrollera att dina medarbetare följer anvisningarna på produktetiketten för att vara säker på att rengöringen utförs effektivt – och att de använder produkterna på de ytor som de är avsedda för (dvs. hårda gentemot mjuka/stoppade ytor, ytor som kommer i kontakt med livsmedel eller inte). Din kemikalieleverantör bör kunna hjälpa dig att utbilda dina medarbetare om bästa praxis för att uppnå tillförlitliga resultat, öka den operationella effektiviteten och göra de som använder din anläggning nöjda.
 3. Granska och förenkla personalutbildningen
  Ett av de viktigaste hindren för ”korrekt” rengöring är utbildning. Hos många organisationer får städpersonalen en grundlig utbildning i samband med nyanställning, men väldigt lite vidareutbildning för att befästa eller utöka denna inledande utbildning. När rengöringskraven ökar och blir allt mer komplexa behöver organisationerna granska sina rutiner för personalutbildning för att säkerställa att de använder rätt produkter på rätt sätt. När stigande personalkostnader och ökande personalbrist sätter tryck på rengöringsteamen kan det vara svårt att få tid att vidareutbilda sina medarbetare. Som tur är kan vissa ledande kemikalieleverantörer tillhandahålla vidareutbildning för personal och utbildningsresurser – inklusive praktiska webbaserade, on-demandresurser och videor, så väl som utbildning på anläggningen vid behov.
 4. Hitta innovativa rengöringslösningar för att öka effektiviteten
  Rengöring som inger tillförsikt kan i slutändan öka kraven på rengöringsteamen. Innovationer inom rengöringskemikalier har lett till unika produkter som kan hjälpa ditt team att uppfylla striktare rengöringskrav – mer effektivt. Titta efter desinfektions- och steriliseringsmedel med korta kontakttider, så att ditt team kan döda farliga patogener snabbare och med ökad tillförsikt. Användning av produkter med flera funktioner kan göra det möjligt att utföra både rengöring och desinficering/sterilisering i ett enda steg, vilket sparar mycket tid för personalen. Appliceringsmetoden kan också öka effektiviteten. Överväg att använda elektrostatisk spray för att snabbare och mer effektivt applicera godkända desinfektionsmedel på områden som kan rengöras utan att någon är närvarande eller till exempel våtservetter som en praktisk, användarvänlig lösning.
 5. Överväg att använda ett program med rengöringsverifiering
  Faran med patogener är att de är mikroskopiskt små – alldeles för små för att uppfattas av det mänskliga ögat. På samma sätt är det omöjligt för kunderna att se om alla patogener har dödats även om du har korrekta rengöringsrutiner på plats. Så hur kan du inge tillförsikt? Sanningen är att utseendet fortfarande är oerhört viktigt. Det första intrycket av hur ett utrymme ser ut och luktar kommer att påverka människors inställning – och 85 % av alla tillfrågade säger att det är viktigt att de ser synliga tecken på rengöring.

  Människor litar dessutom på experter – och 2 av 3 konsumenter säger att de vill att företag ska ”bevisa” att hälsa och säkerhet är viktigt för dem genom att anlita en oberoende granskare. Detta är orsaken till att allt fler organisationer anlitar oberoende rengöringsverifieringstjänster som hjälper dem att säkerställa att deras rengöringsprogram följer bästa praxis och uppfyller just deras rengöringsbehov. Samarbetspartner kan också säkerställa att du använder rätt produkter och rutiner för att rengöringen ska utföras och förbli korrekt.

Circular icon that says 95% inside

95 % av konsumenterna säger att de fortfarande vill se lika mycket – eller ännu mer – rengöring och desinficering efter vaccinering.


Rengöring som inger tillförsikt ger
stora affärsvärden

Det är möjligt att rengöring som inger tillförsikt kommer att innebära en förändring av personalens prioriteringar och din verksamhet överlag, men detta är en meningsfull investering eftersom kundernas höjda förväntningar är här för att stanna. Faktum är att 95 % av konsumenterna säger att de fortfarande vill se lika mycket – eller ännu mer – rengöring och desinficering efter vaccinering. Och som Deloitte har varnat är rengöring som inger tillförsikt en utmaning som ”kan bära eller brista”: ”det leder antingen till ökat förtroende eller inget förtroende alls”.


Rengöring med folkhälsan i åtanke är dessutom en meningsfull investering som genererar affärsvärden på flera andra sätt, eftersom de flesta organisationer konkurrerar om användarupplevelser samt att människor i allt högre grad söker efter värdegrundsdrivna organisationer som delar deras värderingar:

 • Att prioritera personalens hälsa och välbefinnande kan bidra till att minska kostnaden för frånvaro, öka personalens tillfredsställelse, öka retentionen och minska de höga kostnaderna för nyanställning.
 • Rengöring som inger tillförsikt kan förhöja användarupplevelsen, vilket stärker ditt varumärke och förbättrar ditt rykte.
 • Genom att tydliggöra ditt åtagande att erbjuda renare, tryggare platser visar du att din organisation värdesätter ansvarsfulla affärsrutiner, vilket är någonting som människor uppskattar – från att främja personalens och gästernas välbefinnande, till att skapa renare, tryggare utrymmen.

 


1. ”Post-Vaccine Consumer Attitude Study”, 5 januari 2021 (betald av Ecolab)

Ladda ner artikel som PDF

Relaterade artiklar