Hur kan man bäst minska antalet falska positiva resultat vid sterilitetstestning?

För att kunna sälja sterila läkemedel och produkter på marknaden måste de först få godkänt på ett sterilitetstest.

BiotechSlider_scientist_microscope.jpg

Så kan du bidra till att säkerställa att sterilitetstestning blir en viktig fråga för alla läkemedelsföretag. I den här artikeln går vi igenom vilka fyra vanliga metoder som är effektivast när det gäller att minska antal falska positiva resultat.

Mycket står på spel vad gäller sterilitetstestning. Om läkemedlen blir kontaminerade och ett felaktigt utfört sterilitetstest inte upptäcker detta (dvs. ett falskt negativt resultat) kan det leda till att kontaminerade läkemedel kommer ut på marknaden, vilket kan orsaka skador eller, i allvarliga fall, till och med dödsfall bland patienter. 

Som kontrast, om läkemedlet inte är kontaminerat men sterilitetstestet kontamineras av användaren eller miljön, dvs. ett falskt positivt resultat, kan det leda till att produkten försenas och, i värsta fall, till att flera miljoner kronor går förlorade till följd av en kasserad produkt. 

För att minska antalet falska positiva resultat bör sterilitetstestning utföras i en aseptisk miljö. Det finns flera olika barriärsystem som används för att skapa en aseptisk miljö. De vanligaste metoderna listas nedan.


Renrum i klass A


Renrum i klass A (ISO 5) är effektiva för sterilitetstester eftersom de erbjuder en ren miljö där man kan skydda partier från patogener.

Men det finns en hake.

Problemet med renrum i klass A är att människor vistas fysiskt i rummet, utan någon separation mellan personalen och provet som testas. Eftersom personalen är den största källan till kontaminering skapar detta en risk för att provet kontamineras, vilket ger ett falskt positivt resultat. 

De andra utmaningarna med den här metoden är att renrum i den här klassen är otroligt dyra att bibehålla och att utrymme kostar. De tar ofta mer plats och använder fler resurser än vad som faktiskt behövs. Så detta är inte en kostnadseffektiv metod inom sterilitetstestning. 


Biologiskt säkerhetsskåp eller laminär luftflödeshuv i renrum i klass B


Ett biologiskt säkerhetsskåp (BSC)/en laminär luftflödeshuv (LAF) är en delvis omsluten arbetsyta som erbjuder begränsat miljöskydd från patogenerna i provet som testas med hjälp av ett luftflöde i en riktning. Eftersom personalen är den största källan till och risken för kontaminering är detta en stor fördel, vilket innebär att den här metoden erbjuder en bättre nivå av skydd än ett renrum i klass A.

Det ytterligare skydd som ett BSC erbjuder innebär att processen kan utföras i ett renrum i lägre klass, vilket gör den här metoden billigare än ett renrum i klass A och normalt kräver mindre utrymme. 

Begränsningen är dock att BSC fortfarande tekniskt sett är öppna mot miljön, så det finns fortfarande en risk att ett prov som ska sterilitetstestas exponeras för människor. För att komma runt denna begränsning använder vissa tillverkare sig av enheter som kombinerar den kostnadsbesparande fördelen hos ett biologiskt säkerhetsskåp med effektiviteten i ett renrum. 


Isolator


En isolator är en arbetsyta som är helt isolerad från både personal och den omgivande miljön, vilket låter operatörer utföra sterilitetstester samtidigt som den aseptiska arbetsytan bibehålls. En isolator är i grund och botten en försluten inkapsling som ger ett HEPA-filtrerat laminärt luftflöde, vilket underlättar en miljö i klass A. Användare utför tester med hjälp av handskar som är monterade på isolatorn. Den här nivån av separation minskar eller eliminerar risken för att ett prov som ska sterilitetstestas exponeras för personal, vilket innebär den lägsta risken vid sterilitetstestning. Många isolatorer kan även kopplas till ett externt dekontamineringssystem och dekontamineras med hjälp av förångad väteperoxid. 

Dekontaminering med förångad väteperoxid ger ett alternativ till manuell desinfektion, vilket kan drabbas av mänskliga fel. Dekontamineringsprocessen innebär 6-logg spordödning och säkerställer att alla ytor är jämnt täckta, vilket vid användning enligt anvisningarna innebär pålitlig desinfektion av ytorna i testmaterialet och utrustningen som laddas i kammaren mellan varje parti som sterilitetstestas, vilket minskar risken för kontaminering markant.

Isolatorer har blivit populära eftersom de kombinerar renligheten i ett renrum med en mindre profil. Faktum är att det i avsnitt XI av FDA:s 2004 vägledning står att användningen av isolatorer för sterilitetstestning minimerar risken för falska positiva testresultat.

Trots fördelarna kan traditionella isolatorsystem vara skrymmande. 

De vanligaste isolatorerna är stora lådor i rostfritt stål. Storleken, vikten och specialdelarna gör dem till en permanent fixtur i rummet där de installeras, vilket innebär längre ledtider när nya isolatorsystem köps in. Traditionella isolatorsystem kan ta 10–12 månader att tillverka, leverera, installera och validera. Dessutom är all stor utrustning i rostfritt stål ganska dyr.

Isolatorsystem placeras även ofta i renrum i klass B, vilket förvärrar, snarare än löser, problemet med kostnadseffektivitet. Ett isolatorsystem ger dock fullständig separation mellan miljön och isolatorsystem kan placeras i renrum i lägre klass, som kostar mindre att bibehålla.

Det kan även vara en utmaning att rengöra isolatorer, eftersom de har stora invändiga ytor och sällan inbyggda dekontamineringssystem. Det gör dekontamineringen mellan varje parti som testas tidskrävande.

Så även om traditionella isolatorsystem erbjuder många fördelar finns det faktorer som gör dem svåra att implementera. Därför börjar många tillverkare använda nyare, mer effektiva och kostnadseffektiva metoder. 


Modulära isolatorsystem med integrerad biologisk dekontaminering


Ungefär som traditionella isolatorsystem använder den här metoden förångad väteperoxid för att dekontaminera laster innan ett test utförs, men den stora skillnaden är att ånggeneratorn är helt integrerad i isolatorn och inte separat. 

Eftersom en isolator med en integrerad generator för biologisk dekontaminering har inbyggd kapacitet för snabb biologisk dekontaminering kräver den mindre plats än ett traditionellt isolatorsystem, förbrukar normalt mindre energi och är ofta mer kostnadseffektiv som ett isolatorsystem och generatorn för biologisk dekontaminering behöver inte köpas separat.

Jämfört med ett traditionellt isolatorsystem är den extra fördelen med ett modulärt isolatorsystem att antalet tester ökar markant, eftersom ett sterilitetstest kan utföras i en kammare samtidigt som nästa last dekontamineras i kammaren intill.

Vissa moderna modulära isolatorsystem med en integrerad generator för biologisk dekontaminering är normalt mindre än traditionella isolatorsystem och tillverkade i polypropylen. Det gör dem lättare, enklare att montera ihop och mer kostnadseffektiva, vilket innebär att tillverkningen, installationen och valideringen kan göras på mycket kortare tid, 3–4 månader, jämfört med ett traditionellt isolatorsystem.

Med andra funktioner, som miljöövervakning, och en integrerad pump för sterilitetstestning är det en kombination av fördelar – isolering, kostnadseffektivitet, flexibilitet, storlek – som har lett till att många ledande läkemedelsföretag implementerar modulära isolatorsystem med integrerad biologisk dekontaminering för sterilitetstestning på sina anläggningar.

Relaterade artiklar