Lämna gamla rengöringstrender bakom dig och bejaka nya möjligheter 

Initiativ avsedda att främja nytänkande på reglerade marknader omfattar vanligtvis inte innovationer som rör rengöring och sterilisering.  I själva verket är rengöring och sterilisering sällan ett fokusområde när det gäller förbättringar, vilket betyder att resurser ofta är uppbundna i föråldrade metoder.

Bioquell Qube - Hydrogen Peroxide Vapor isolator

Det finns tre områden där tekniken har utvecklats på sätt som kan få en betydande inverkan på rengörings- och steriliseringsresurser:

  • Målinriktade rengöringskemikalier
  • Automatiserad rengöringsteknik
  • Förbättrad steriliseringsteknik

Målinriktade rengöringskemikalier

Det första området där stora förbättringar har gjorts är kemikalier för rengöring.  Innan vi hade tillgång till sammansatta rengöringsmedel användes vardagskemikaler ofta för rengöring.  För konsumentprodukter som var vattenlösliga man ofta just vatten.  Om detta inte fungerade användes till exempel lut, citronsyra eller salt för att bryta ner fett eller emulsioner och förbättra rengöringsresultaten.  För svåravlägsnad smuts användes ofta lösningsmedel, och dessa används fortfarande på många platser.

De här äldre metoderna medför flera svårigheter.  Vattentvätt kan leda till otillräckligt avlägsnande av smuts, vilket kan yttra sig som stora mängder rester eller biofilmer som påverkar kvaliteten.  På samma sätt kan vardagskemikalier lösa vissa komponenter i smutsen på en produkt, men lämna rester eller avlagringar från de beståndsdelar som inte löstes upp. Avslutningsvis innebär lösningsmedel en fara för personalen och kan medföra luftföroreningar som orsakar problem för anläggningen.

Turligt nog är sammansatta rengöringsmedel utformade för att tackla den här typen av rengöringsproblem på ett säkert och effektivt sätt.  Ingredienserna har kombinerats på ett sätt som löser upp, lossar och avlägsnar smuts som uppstår inom egenvårds- och kosttillskottsbranschen.  För smuts som kräver längre tid för att lösas upp eller avlägsnas kan tillsatser som skumbildande medel eller geleringsmedel användas för att kvarhålla rengöringsmedlet på smutsen och ge längre kontakttid.  Nyckeln är att hitta det rätta sammansatta rengöringsmedlet med rätt komponenter som mest effektivt kan hantera den typ av smuts som ska avlägsnas.


Automatiserad rengöringsteknik

Nästa område där tekniken har gått framåt är automatiserad rengöring.  Traditionellt rengjordes all utrustning manuellt, antingen på plats eller någon annanstans.  Rengöring på plats kunde ske med påfyllnings-/blötläggningsmetoden eller i en behållare/skrubbning.  Rengöring på annan plats betyder ofta att utrustningen måste tas isär och tvättas i en diskho med 3 fack.  I båda fallen kräver rengöringen stora arbetsinsatser och medför skaderisker för personalen.  Tillverkare av egenvårdsprodukter och kosttillskott måste dessutom kunna visa att de har effektiva och reproducerbara rengörings- och steriliseringsprocesser, via validering.  Det är svårt att genomföra framgångsrika valideringsstudier och säkerställa att det validerade tillståndet bibehålls vid användning av manuella rengöringsåtgärder.  

Som tur är underlättas processen av den senaste utvecklingen inom automatiserad rengöringsteknik.  Manuell rengöring av utrustning på plats kan uppgraderas med automatiserade CIP-system (clean-in-place).  Ett traditionellt centraliserat CIP-system kan kräva mycket installationsarbete, en betydande del av anläggningens dyrbara yta, samt använda stora mängder vatten.  Senare lösningar inkluderar flyttbara CIP-vagnar och/eller mindre CIP-stationer på olika platser på fabriksgolvet.  Sprutbollar eller sprut-"maskiner" kan specialdesignas för att ge precis den kontakttid med rengöringsmedlet och det mekaniska arbete som krävs för effektiv rengöring.  Och vattenförbrukningen kan minskas med hjälp av stötvis tvätt/skölj-tekniker och genom strategisk uppsamling av sköljvattnet för användning i efterföljande försköljningssteg.

För utrustning som tas isär för att rengöras på annan plats har COP-tekniker (clean-out-of-place) utformats för att göra även dessa åtgärder mindre arbetskrävande.  Exempel på ny teknik är automatiserade blötläggningstankar för COP, disktunnlar för delar, och rengöringsskåp för inneslutna delar.  I varje exempel kan rengörings- och steriliseringsmedel tillsättas inuti utrustningen för att minska personalens exponering.  Mekaniskt arbete utförs med hjälp av specialdesignade vätskeflöden (blötläggningstank) eller strategiskt placerade spruthuvuden (tunnel och skåp).  I vissa fall kan spruthuvudena vara monterade på en vagn för att kunna riktas direkt emot svåråtkomliga skrymslen eller rör.  Oavsett vilken teknik det gäller ger dessa automatiska COP-lösningarna en tillförlitlig rengöringsrutin som kan valideras med säkerhet, samtidigt som de ökar säkerheten för personalen och eventuellt rentav frigör personalen till andra arbetsuppgifter.


Förbättrad steriliseringsteknik

Medan kemisk sterilisering har utgjort grundstenen inom livsmedelsproduktionen när det gäller att bekämpa organismer som förstör produkterna, har steriliseringsmetoden inom tillverkning av egenvårdsprodukter och kosttillskott traditionellt varit antingen hett vatten eller ånga.  Den här metoden kräver upphettning av vattnet till nära kokpunkten, antingen på distans eller vid användningsplatsen, varefter alla ytor på utrustningen exponeras för vattnet under en längre tid, ofta minst 30 minuter.  Detta är en tids- och energikrävande process som kräver uppvärmning av systemet, applicering under en viss tid, följt av nedkylning inför nästa användningsperiod.  En del utrustning slits dessutom av att utsättas för upprepade värmecykler.

Nya steriliseringstillämpningar som använder kemikalier har tagits fram.  Tillsynsmyndigheter som EPA i USA och Europakommissionen i Europa har svarat på påtryckningar om att tillåta kemisk sterilisering för kontaktytor inom annat än livsmedelstillverkning genom att godkänna modifierade testmetoder som är avsedda för dessa branscher.  Till följd av detta finns nu registrerade steriliseringsmedel avsedda för dekontaminering, desinfektion och till och med avlägsnande av biofilmer att tillgå.  De här nya steriliseringsmedlen kan spädas med kranvatten eller renat vatten och appliceras vid rumstemperatur under betydligt kortare tid än vid värmesterilisering.  Resultatet är effektivare sterilisering som kräver mindre vatten, mindre energi och mindre tid.


Sammanfattning

Innovationer inom rengöringskemikalier, rengöringsmetoder och steriliseringsmetoder ger ökad effektivitet, minskad resursförbrukning (arbete, vatten, energi) och en tryggare miljö för dina medarbetare.  De här teknikerna har varit kommersiellt tillgängliga under ganska lång tid och används av ledande tillverkare.  Även om rengöring inte betraktas som särskilt glamoröst av de flesta tillverkare kan insatser för att förbättra de här rutinerna ge de fördelar som många verksamhetsledare strävar efter.

 

Relaterade artiklar

Ecolab Life Sciences Driving Plant Performance through Modernized Cleaning eBook cover

Vill du veta mer?

Ladda ned vår senaste e-bok: Driving Plant Performance through Modernized Cleaning: How Outdated Cleaning is Holding Production Operations Back and How to Fix It

  • Därför är rengöringsutmaningar tuffare än någonsin
  • Så här påverkar föråldrade och bristfälliga rengöringsrutiner resultatindikatorer
  • Tips om att utvärdera inverkan på verksamheten (positiv eller negativ) av ditt rengöringsprogram
  • Så här skapar du ett modernt, prestandahöjande rengöringsprogram
Three ways to reduce cleaning time infographic

Insikter om ökad produktion

Ladda ned plansch om 3 sätt att minska rengöringstiden för information om hur du kan öka produktionen.