Desinfektion av smittoämnen

PRESENTATÖR: Madison Hoal, Global Technical Consultant, Ecolab Life Sciences

Live-webbinarium

Den här presentationen kommer att granska regionala skillnader i defintionen av spordödande medel, regelverk för materialöverföring, överväganden för att välja spordödande medel och ny innovation inom materialöverföring.

Ecolab Customer Training Icon

Eventinformation

Materialöverföring är en kritisk del av en robust strategi för kontamineringskontroll. Traditionellt sett har alkoholer använts i det syftet eftersom de har god bakterie- och svampdödande aktivitet, inte lämnar ytrester, torkar snabbt och har förkortade kontakttider. Dock har en del tillsynsorgan rört sig mot att inkludera ett spordödande medel i materialöverföringsprocessen. Många spordödande medel kopplas till driftsmässiga risker, materiell oförenlighet, långa torktider och utökade kontakttider. Därför bör det medel som ska användas väljas noggrant. Den här presentationen kommer att granska regionala skillnader i defintionen av spordödande medel, regelverk för materialöverföring, överväganden för att välja spordödande medel och ny innovation inom materialöverföring.

_

Andra kommande evenemang

Inga fler kommande evenemang hittades.