Vägledningsdokument för validering av desinfektionsmedel för tillverkare av läkemedel och medicinteknisk utrustning

PRESENTATÖR: Matt Cokely, Senior Global Technical Consultant Manager, Ecolab Life Sciences

Live-webbinarium

Syftet med den här presentationen är att ge vägledning steg för steg i form av ett vägledningsdokument för att hjälpa slutanvändarna av desinfektionsmedel i renrum att utveckla ett valideringspaket för desinfektionsmedlen de använder.

Ecolab Customer Training Icon

Eventinformation

Syftet med den här presentationen är att ge vägledning steg för steg i form av ett vägledningsdokument för att hjälpa slutanvändarna av desinfektionsmedel i renrum att utveckla ett valideringspaket för desinfektionsmedlen de använder. Presentationen kommer att fokusera på de olika stegen i validering av desinfektionsmedel och innehåller:

  • Val av tillverkare
  • Val av produkt
  • Tillverkarnas effektdata, inklusive Validex
  • Slutanvändarnas behov för effektvalidering

När paketet är färdigställt kommer det att innehålla bevis på desinfektionsmedlets effektivitet som ligger i linje med regelverken och demonstrera att desinfektionsmedelsmetoden som används är lämplig för att bibehålla lämplig mikrobiologisk kontamineringskontroll i renrum. 

_

Andra kommande evenemang

Inga fler kommande evenemang hittades.